Omvisninger

Stortinget tilbyr flere ulike typer besøk for skoleelever og publikum, blant annet omvisninger, kunstvandring og rollespillet MiniTinget.

Besøk og adgang

Resepsjonen på Løvebakken er åpen alle hverdager kl. 7–22. Publikum har anledning til å følge debattene i Stortinget fra publikumsgalleriet.

Undervisning

Undervisningssidene på Stortinget er en inngang til informasjon om Stortingets virksomhet, historikk og tilbud til elever og lærere.

Tabell

Åpne data

Stortingets datatjeneste tilbyr uttrekk fra databaser som benyttes i Stortingets parlamentariske saksbehandling. Dataene er gratis og tilgjengelig for alle.