Høringer

Her finner du en oversikt over komiteenes planlagte og avholdte åpne høringer.

Komitéhøringene overføres normalt direkte på Stortingets nett-tv.

Få varsel om ny høring via RSS om nye høringer.
Les om høringer.

Avgrens utvalget

Finn høring etter

Helse- og omsorgskomiteen

Høringer
Dato Sak Frist Status
18.04.2017 kl. 10.00

Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Helse- og omsorgskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgata 18 Høringssal 2
03.04.2017 kl. 23.59 Avholdt
Program - Videoarkiv
18.04.2017 kl. 10.25

Representantforslag om innføring av obligatorisk helsekontroll på helsestasjonene og senere gjennom skolehelsetjenesten for barn i alderen null til ti år, der kommunene plikter til å følge opp barn som ikke møter til helsekontroll

Helse- og omsorgskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgata 18 Høringssal 2
03.04.2017 kl. 23.59 Avholdt
Program - Videoarkiv
23.03.2017 kl. 10.15

Representantforslag om ny organisering av norske blodbanker («Norges blodbank») og mulighet for bruk av bank-id i blodbank for blodgivere

Helse- og omsorgskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
15.03.2017 kl. 23.59 Avholdt
Program - Videoarkiv
07.03.2017 kl. 13.30

Representantforslag om tiltak for å styrke det akuttmedisinske tilbudet utenfor sykehus, inkludert legevakt og ambulanse

Helse- og omsorgskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
23.02.2017 kl. 23.59 Avholdt
Program - Videoarkiv
07.03.2017 kl. 13.55

Representantforslag om bedre helsehjelp til barn i barnevernet

Helse- og omsorgskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
23.02.2017 kl. 23.59 Avholdt
Program - Videoarkiv
23.02.2017 kl. 10.15

Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven m.m. (styrket pårørendestøtte)

Helse- og omsorgskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgata 18 Høringssal 2
14.02.2017 kl. 23.59 Avholdt
Program - Videoarkiv
21.02.2017 kl. 14.00

Kvalitet og pasientsikkerhet 2015

Helse- og omsorgskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgata 18 Høringssal 2
10.02.2017 kl. 23.59 Avholdt
Program - Videoarkiv
06.12.2016 kl. 10.15

Representantforslag om å styrke det internasjonale og nasjonale arbeidet mot antibiotikaresistens

Helse- og omsorgskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
24.11.2016 kl. 23.59 Avholdt
Program - Videoarkiv
06.12.2016 kl. 11.00

Representantforslag om ein nasjonal handlingsplan for arbeidet mot hepatitt C med mål om å utrydde hepatitt C i Norge

Helse- og omsorgskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
24.11.2016 kl. 23.59 Avholdt
Program - Videoarkiv
08.11.2016 kl. 10.15

Representantforslag om utredning av tvangsbruk i helse- og omsorgssektoren

Helse- og omsorgskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
27.10.2016 kl. 23.59 Avholdt
Program - Videoarkiv
08.11.2016 kl. 10.15

Endringer i psykisk helsevernloven mv. (økt selvbestemmelse og rettssikkerhet)

Helse- og omsorgskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
27.10.2016 kl. 23.59 Avholdt
Program - Videoarkiv
20.10.2016 kl. 10.10
27.10.2016 kl. 10.00

Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen)

Helse- og omsorgskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
12.10.2016 kl. 23.59 Avholdt
Program
Program - Videoarkiv
18.10.2016 kl. 09.00

Endringer i tobakksskadeloven (gjennomføring av direktiv 2014/40/EU og standardiserte tobakkspakninger)

Helse- og omsorgskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 K-248
12.10.2016 kl. 23.59 Avholdt
Program - Videoarkiv
04.10.2016 kl. 14.00

Representantforslag om å innføre et mål om at 25 prosent av den samlede omsorgssektoren skal være organisert og drevet som ideell virksomhet innen 2030

Helse- og omsorgskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
20.09.2016 kl. 23.59 Avholdt
Program - Videoarkiv