Næringskomiteen

Komiteens arbeidsområder er nærings-, industri- og handelsvirksomhet, skipsfart, statlig eierskapspolitikk, statsgaranti ved eksport mv., konkurranse- og prispolitikk, landbruk, jordbruksavtalen, matpolitikk, fiskeri, fangst, akvakultur og laksefiske.

Medlemmer

Næringskomiteens medlemmer.

Komiteens høringer

Komiteenes høringer er åpne for publikum. Høringene foregår i Akersgata 18 eller Nedre Vollgate 20.

Søknad om deltakelse på høring sendes på eget skjema og finnes via
samlet oversikt over komiteens høringer.

Komiteen ber om at høringsinstansene sender høringsnotater sammen med søknaden, eventuelt til komiteens postmottak i forkant av høringen. Om ønskelig kan ytterligere skriftlig materiale tas med i minst 18 eksemplarer til høringen.

Parlamentarisk virksomhet frem mot sommeren og høsten 2020.

Komiteens innstillinger

Komiteens avgitte innstillinger

Liste over innstillinger komiteen skal avgi

Kontaktinformasjon

Postadresse

Næringskomiteen
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

E-post: naering@stortinget.no

Komitésekretær

Hilde Markhus
Telefon: 23 31 30 70

Komitésekretariatet

Fredrik Giertsen
Telefon: 23 31 37 48

Stortingsarkivet

Telefon: 23 31 36 30

Aktuelt

Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti
Leder Pollestad, Geir Sp
Første nestleder Fylkesnes, Torgeir Knag SV
Andre nestleder Aasland, Terje A
Medlem Ebbesen, Margunn H
Medlem Gimse, Guro Angell (Møter fast for Helleland, Linda Hofstad) H
Medlem Iversen, Geir Adelsten Sp
Medlem Johansen, Morten Ørsal FrP
Medlem Lyngedal, Åsunn A
Medlem Løvaas, Kårstein Eidem H
Medlem Myrseth, Cecilie A
Medlem Nilsen, Tom-Christer H
Medlem Reiten, Steinar KrF
Medlem Sandtrøen, Nils Kristen A
Medlem Skjelstad, André N. V
Medlem Strifeldt, Bengt Rune FrP