Hovedinnhold
2 sep
7 sep
Foredrag/Seminar/Konferanse
<p>Alstahaug prestegård.<br />Illustrert Tidende,<br />H. Møller-Gasman</p>

Alstahaug prestegård.
Illustrert Tidende,
H. Møller-Gasman

Mathias Bonsach Krogh-dager

Alstahaug kommune inviterer til en rekke arrangementer over seks dager, der søkelyset vil rettes mot biskop Mathias Bonsach Kroghs liv og virke.

Mathias Bonsach Krogh
Mathias Bonsach Krogh.

Mathias Bonsach Krogh var den første biskopen i «Nordlandene og Finmarken» etter at landsdelen var blitt skilt ut som eget stift 1804. Han bodde fra 1805 til sin død på Alstahaug og Belsvåg i Alstahaug kommune, og var en sentral person både i kirke- og samfunnsliv, lokalt og regionalt.

Krogh engasjerte seg i viktige samfunnsspørsmål, særlig i krigs- og nødsårene 1807–14. Blant annet foresto han innsamling til finansiering av det nye universitetet i Oslo, fra sitt bispedømme.

De nordligste fylkene var i 1814 ikke representert på Eidsvoll, men Mathias Bonsach Krogh var en av fire stortingsrepresentanter fra Nordlands Amt 1815–1817. Krogh blir derfor sentral i den lokale og regionale markeringen for Petter Dass-museet og Alstahaug kommune i anledning grunnlovsjubileet.

Gjennom samarbeid med blant annet kirke, bibliotek og skole, ønsker Petter Dass-museet å se nærmere på denne betydningsfulle personen og hvilken rolle han spilte i de historiske hendelsene.

2.–7. september 2014 skal det i Alstahaug kommune gjennomføres en rekke av arrangementer om Krogh. Hans liv og virke vil være en rød tråd gjennom en periode på seks dager kalt ««Mathias Bonsach Krogh-dager». Sentralt her blir en fagdag hvor det både vil ses på det historiske bakteppet og på faktiske hendelser. Det vil også inviteres til refleksjon og debatt omkring spørsmål som Krogh selv var opptatt av når det gjelder folkeopplysning og styrking av regionen.

Alstahaugtunet
I 1804 ble Mathias Bonsach Krogh utnevnt til biskop i det nye bispedømmet «Nordlandene og Finnmarken», med sete på Alstahaug. Alstahaug kirke ble dermed Nord-Norges første domkirke, og Alstahaug prestegård ble bispesete.
Fra 1815 representerte biskop Krogh Nordland på Stortinget.
Foto: Petter Dass-museet

 

Sist oppdatert: 31.01.2014 08:54

Del hendelsen

Skriv ut

Offisielt arrangement

Dato:
2.–7. september 2014
Tid:
Ikke angitt
Sted:
En rekke arrangementer, i Alstahaug kommune
Arrangør:
Petter Dass-museet, Alstahaug kommune og Nord-Helgeland prosti, i samarbeid med Nordland fylkeskommune
Til topp