Hovedinnhold
Stortingspresident Olemic Thommessen under festforestillingen på Eidsvoll 17. mai 2014.

Stortingspresident
Olemic Thommessen under festforestillingen på
Eidsvoll 17. mai 2014.
Foto: Terje Heiestad/Stortinget

Takk for jubileumsinnsatsen!

Av stortingspresident Olemic Thommessen.

Gjennom hele 2014 har det gått et festtog gjennom landet, som det heter i jubileumssangen. Året har stått i grunnlovsjubileets tegn. Da jubileet stod for døren, håpet vi det skulle bli et jubileum som var preget av at barn og voksne landet rundt ville være med på feiringen. Slik ble det i aller høyeste grad.

Når vi nå kan se tilbake på et så vellykket jubileumsår, er det takket være alle dere som har stått på og laget jubileum. Det har vært yrende aktivitet og voldsomt engasjement fra nord til syd. Jeg vil gjerne få takke for den deltagelsen og det engasjementet vi har sett over hele landet.

En av de fine sidene ved jubileet har vært mangfoldet av arrangementer og aktiviteter. Landets historielag har bundet sammen den lokale og den nasjonale historien til en levende helhet. Kommuner, husflidslag, musikk og teaterliv, idrettslag og mange flere har bakt, sydd, diskutert og underholdt. Det har vært noe å oppleve for enhver smak.

Spesielt gledelig har det vært å se hvordan barn og unge har deltatt på sine egne premisser: Deres stemmer har blitt hørt, og de har lært – og lært videre – kunnskap om Grunnloven, folkestyret vårt, vår felles historie og dagens samfunn. I skolene og i barnehagene har det vært diskutert, sunget, tegnet og skrevet gjennom hele året.

Selv om jubileumsarrangementene har vist stor bredde, har det vært noen fellesnevnere. Det vi først og fremst har feiret i år er jo Grunnloven, og det demokratiet som springer ut av den. Våre demokratiske tradisjoner og friheter har lenge vært blant de viktigste sidene ved vår selvforståelse. Dermed har vi også feiret de felles verdiene som samfunnet vårt er tuftet på, og som samler oss. De som har pekt ut retningen for oss de siste 200 årene.

Når vi nå skal fortsette å bygge det norske demokratiet i årene som kommer, er vi mange som har fått ny kunnskap og en mengde nye minner å ta med oss. Minner som styrker både følelsen av tilhørighet og er en påminnelse om de grunnleggende verdiene vi deler. Vi har også blitt minnet om at dette er verdier vi ikke må ta for gitt, men jobbe for hver eneste dag.

Jubileet har gjenspeilet folkestyrets utvikling, i den forstand at vi siden 1814 har bygget folkestyret med lokal forankring og røttene i lokalsamfunnene. Derfor har det lokale engasjementet vært særlig viktig. Jeg vil derfor enda en gang få takke alle dere som har brukt av deres tid, kunnskap og ressurser på å lage et innholdsrikt jubileum vi aldri har sett maken til, og som jeg synes vi har god grunn til å være stolte over.

Det har sannelig gått et festtog gjennom landet.

Del artikklen

Skriv ut

Til topp