Hovedinnhold
Grunnlovssekretariatet

Grunnlovssekretariatet på Stortinget. Fra venstre: Maria Ekelund, Harald Frederik Trollsaas, Mona Mortensen Krane, Dag Nordbotten Kristoffersen, Vilde Urdal Bolstad, Peder Wahl, Hanne Hjelbak og Bjørn Arne Steine.
Foto: Stortinget

Grunnlovssekretariatet

På Stortinget var det sekretariatet for grunnlovsjubileet (grunnlovssekretariatet) som arbeidet med grunnlovsjubileet til daglig. Grunnlovssekretariatet hadde ansvaret for utvikling og gjennomføring av Stortingets egne arrangementer i jubileumsåret, og fungerte som kontaktpunkt for lokale arrangører over hele landet.

Grunnlovssekretariatet ble avviklet ved årsskiftet 2014/2015. Alle spørsmål om grunnlovsjubileet kan fra 2015 rettes til rådgiver Maria Ekelund i Stortingets ledelsessekretariat:

Maria Ekelund
Tlf. 23 31 36 08 / 406 46 169
meke@stortinget.no

Grunnlovssekretariatet hadde ansvar for følgende oppgaver:

 • Utvikling og gjennomføring av Stortingets egne arrangementer (bl.a. hovedarrangementet på Eidsvoll 16. februar, jubileumsmøtet 15. mai med påfølgende publikumsarrangement på Eidsvolls plass samt det nasjonale hovedarrangementet på Eidsvoll 17. mai)
 • Oppfølging av offisielle arrangementer og samordning av offisielle myndighetspersoners deltakelse på disse
 • Koordinering av Hovedkomiteens tiltak og prosjekter
 • Kommunikasjonsstrategi, presse- og mediearbeid
 • Taleskriving
 • Utvikle og forvalte profilprogrammet for jubileet
 • Utvikle og drifte nettsiden Grunnloven200.no og digital jubileumskalender
 • Kontaktpunkt for og veiledning til arrangører landet rundt
 • Utvikling av formidlingstiltak mot hovedmålgruppene for jubileet

Grunnlovssekretariatet bestod av:

 • Prosjektleder Dag Nordbotten Kristoffersen
 • Kommunikasjonsansvarlig Hanne Hjelbak
 • Nettredaktør Vilde Urdal Bolstad 
 • Grafisk designer Harald Frederik Trollsaas
 • Historiker Bjørn Arne Steine
 • Historiker Peder Wahl
 • Rådgiver Maria Ekelund
 • Spesialrådgiver Mona Mortensen Krane
Til topp