Hovedinnhold

Ideer til bruk av boken «Mina og løven»

Boken «Mina og løven» er skrevet av Elin Relander Tømte. Illustrasjoner og design er laget av Inga H. Sætre. Den kan brukes på mange måter i undervisningen.

Boken er en del av Stortingets utsendelse til grunnskolene i anledning grunnlovsjubileet. Den er også gjort tilgjengelig digitalt.

Last ned boken:
Mina og løven (bokmål pdf)
Mina og løven (nynorsk pdf)
Mina og løven (samisk pdf)

Nedenfor følger noen forslag til ulike bruksmåter, men det finnes mange flere. Ved å bruke boken på forskjellige måter kan den passe de fleste trinnene på barneskolen.

Mina
Boken «Mina og Løven» er en del av Stortingets utsendelse til grunnskolene i anledning grunnlovsjubileet.
Illustrasjon: Inga H. Sætre

«Mina og løven» er en liten bok som tar opp store og viktige temaer. Elevene vil antagelig trenge tid for at stoffet skal modne. Vi foreslår derfor at dere bruker god tid når dere arbeider med boken. Gjerne 1–2 uker eller mer. Første gang kan boken gjerne leses i to deler.

Illustrasjoner og dramatisering

Illustrasjonene er essensielle og bør brukes aktivt. De kan med fordel vises via en projektor. Snakk gjerne om bildene: Hva er det elevene ser?

Når elevene er blitt kjent med stoffet, kan historien dramatiseres. Noen av elevene får roller, mens læreren leser. En kan være Mina, en annen kan være løven, en tredje mammaen. Elevene kan også fargelegge noen av illustrasjonene. Noen av disse er allerede klargjort for nedlastning:

Last ned fargeleggingsoppgave 1 (17. mai).

Last ned fargeleggingsoppgave 2 (Grunnloven).

Last ned fargeleggingsoppgave 3 (Løven).

Arbeid med ord og begreper

Ord og begreper

Lag gjerne en eske med de vanskelige eller nye ordene. La elevene trekke en lapp og snakk om ordet.

Kan ordene forklares eller eksemplifiseres? Kan de ta med ordet hjem og diskutere det hjemme? Eller få i oppgave å fortelle en hjemme hva ordet betyr? Noen ord kan være: demokrati, grunnlov, Stortinget, politiker, skattekort, Løvebakken, sokkel, kontor, kopi, riksvåpenet.

Spørsmål til samtale

Klassen kan også inviteres til å snakke om forskjellige temaer fra boken. Forslag til utgangspunkt for samtaler kan være:

 • Hvor er Stortinget?
 • Hva gjør Stortinget?
 • Hva er lover?
 • Hva er demokrati?
 • Hvordan tror du det hadde vært å bo i Norge hvis det ikke fantes demokrati?
 • Finnes det land som ikke har demokrati?
 • Vet du noe om hvordan det er der?
 • Hvordan ville det vært hvis bare ett barn hele tiden bestemte i leken?
 • Hvorfor er det bare voksne som får stemme når det er valg?
 • Hva vil det si at det er representativt demokrati?
 • Er noen i klassen din valgt til å representere klassen i elevrådet?
 • Hva vet du om Grunnloven?
 • Hvorfor har Grunnloven fra 1814 en tom grå forside?
 • Forklar noen hjemme hva demokrati er. Skriv det ned etterpå.
 • Hva vil det si å betale skatt?
 • Hvordan tror du det hadde vært å bo i Norge hvis ingen betalte skatt?

Gjør en demokratisk øvelse i klassen

Kan elevene være med på å bestemme hva de skal gjøre i spisefri? Hva de skal bruke klassekassen til? Et turmål? Nye innkjøp til uteleker? Hold en diskusjon, og stem så over noen alternativer. Her må læreren legge fram alternativer som er gjennomførbare. Det flertallet bestemmer, blir gjort. Mindretallet må innordne seg etter dette.

Forklare skatt

Ta med hundre kroner i tiermynter. 3 av disse myntene – eller flere? – går til skatt. Når alle betaler skatt, blir dette en stor sum. Er det flere områder enn nevnt i boken som elevene synes det bør gå penger til?

Lesetrening

Bruk boken med veiledet og repetert lesing. Opplegget differensieres etter elevenes modenhet og leseferdigheter. Gå på ordjakt i boken. Jobb med begrepene. Boken kan også tas med hjem for høytlesning og samtale.

Hvorfor synes Mina at demokratiet er en skatt?

Tilbakemeldinger, spørsmål og innspill sendes til postmottak.besokogformidling@stortinget.no

Fargeleggingsoppgave
Vi har klargjort noen av illustrasjonene fra boken «Mina og løven» slik at elevene kan fargelegge dem.
Last ned fargeleggingsoppgavene lenger opp i denne artikkelen.
Illustrasjon: Inga H. Sætre
Til topp