Ny lovbehandling fra 1. oktober 2009

Stortinget vedtok den 20. februar 2007 å oppheve ordningen med odelsting og lagting. Endringen gjelder fra 1. oktober 2009.

Bilde fra debatt i stortingssalen. Fra 1. oktober skal lovsaker kun behandles i stortingssalen.
Bilde fra debatt i stortingssalen. Fra 1. oktober skal lovsaker kun behandles i stortingssalen.

Nedleggelsen av odelsting og lagting medfører endringer i lovbehandlingen, og nye publikasjonsbetegnelser.

Ny lovbehandling

 Hovedtrekk i den nye lovbehandlingen:

  • Lovforslag må behandles to ganger av Stortinget i plenum for at loven skal bli vedtatt.
  • Det skal gå minst tre dager mellom de to behandlingene.
  • Lovforslag bortfaller dersom de forkastes ved første gangs behandling.
  • Tredje gangs behandling er nødvendig dersom lovforslag ikke aksepteres ved andre gangs behandling.

Nye publikasjonsbetegnelser 

Som en følge av endret lovbehandling skal betegnelsene på publikasjonen også endres. Et lovforslag heter for eksempel  Ot.prp. nr. 1 (2008-2009) etter den gamle ordningen, men etter ny ordning får den betegnelsen Prop. 1 L (2009-2010).


Sist oppdatert: 21.09.2009 12:49