Innvalde frå 1945 -

Her finn du oversyn over alle representantar valde inn ved stortingsval og vararepresentantane deira heilt tilbake til 1945.

Avgrens utvalet

Sortert og gruppert representantliste
Aust-Agder

Faste representantar

 1. Hoel, Brit Arbeiderpartiet
 2. Liltved, Tore A. Høyre
 3. Marcussen, Jens Fremskrittspartiet
 4. Haugen, Helga Kristelig Folkeparti

Vararepresentantar for Arbeiderpartiet

 1. Andersen, Asbjørn Arbeiderpartiet
 2. Halvorsen, Gunnar Arbeiderpartiet
 3. Nilsen, Per Åge Arbeiderpartiet

Vararepresentantar for Fremskrittspartiet

 1. Tinghaug, Ole Fremskrittspartiet
 2. Nævestad, Jan W. Fremskrittspartiet
 3. Gundersen, Ingvar R. Fremskrittspartiet

Vararepresentantar for Høyre

 1. Frøysnes, Torbjørn Høyre
 2. Sundtoft, Tine Høyre
 3. Grønvold, Ellen M. Høyre

Vararepresentantar for Kristelig Folkeparti

 1. Bjorvatn, Torbjørn Kristelig Folkeparti
 2. Ljøstad, Alf-Eivind Kristelig Folkeparti
 3. Åril, Siri Kristelig Folkeparti
Vest-Agder

Faste representantar

 1. Verdal, Sigurd Arbeiderpartiet
 2. Bernander, John G. Høyre
 3. Lilletun, Jon Kristelig Folkeparti
 4. Kleppe, Vidar Fremskrittspartiet
 5. Blattmann, Aud Arbeiderpartiet

Vararepresentantar for Arbeiderpartiet

 1. Hagen, Geir Arbeiderpartiet
 2. Kimestad, Åse Lill Arbeiderpartiet
 3. Lågøen, Oddbjørg Arbeiderpartiet
 4. Ljosland, Tor Øyvind Arbeiderpartiet

Vararepresentantar for Fremskrittspartiet

 1. Nilsen, Svenn Aadne Fremskrittspartiet
 2. Ringdal, Hildur M. Fremskrittspartiet
 3. Kvitli, Olav Fremskrittspartiet

Vararepresentantar for Høyre

 1. Stordrange, Bjørn Høyre
 2. Leschbrandt, Kirsten Huser Høyre
 3. Andresen, Helge Høyre

Vararepresentantar for Kristelig Folkeparti

 1. Svindland, Kjell Kristelig Folkeparti
 2. Berglyd, Margrethe Worning Kristelig Folkeparti
 3. Westermoen, Thore Kristelig Folkeparti
Akershus

Faste representantar

 1. Benkow, Jo Høyre
 2. Steen, Reiulf Arbeiderpartiet
 3. Gundersen, Fridtjof Frank Fremskrittspartiet
 4. Five, Kaci Kullmann Høyre
 5. Bøsterud, Helen Marie Arbeiderpartiet
 6. Aasland, Tora Sosialistisk Venstreparti
 7. Petersen, Jan Høyre
 8. Mykland, Thor-Eirik Gulbrandsen Arbeiderpartiet
 9. Thoresen, Finn Fremskrittspartiet
 10. Finstad, Eva R. Høyre
 11. Dørum, Anneliese Arbeiderpartiet
 12. Haugen, Tore Høyre
 13. Chaffey, Paul Sosialistisk Venstreparti
 14. Enger, Anne Senterpartiet
 15. Fåne, Jan Erik Fremskrittspartiet

Vararepresentantar for Arbeiderpartiet

 1. Torsvik, Solveig Arbeiderpartiet
 2. Thoresen, Harald Løbak Arbeiderpartiet
 3. Grimsrud, Bjørne Arbeiderpartiet
 4. Falck, Lucie Paus Arbeiderpartiet
 5. Hagen, Knut H. Arbeiderpartiet
 6. Gulbrandsen, Barbara Arbeiderpartiet

Vararepresentantar for Fremskrittspartiet

 1. Sveum, Bente Øyan Fremskrittspartiet
 2. Mohn, Per Fremskrittspartiet
 3. Skrede, Liv Fremskrittspartiet
 4. Ottesen, John-Olav Fremskrittspartiet
 5. Næss, Jan Kristian Fremskrittspartiet

Vararepresentantar for Høyre

 1. Sanner, Jan Tore Høyre
 2. Skotgård, Reidar Høyre
 3. Eriksen, Aud Voss Høyre
 4. Christiansen, Julie Høyre
 5. Øberg, Hans A. Høyre
 6. Moe, Kristin H. E. Høyre
 7. Hannesson, Anne Høyre

Vararepresentantar for Senterpartiet

 1. Egeberg, Ivar Senterpartiet
 2. Balto, John-Arne Senterpartiet
 3. Smith-Nielsen, Berit Senterpartiet

Vararepresentantar for Sosialistisk Venstreparti

 1. Aam, Åse Sosialistisk Venstreparti
 2. Svendsen, Per Torbjørn Sosialistisk Venstreparti
 3. Jakobsen, Ellen Sosialistisk Venstreparti
 4. Erikstad, Terje Sosialistisk Venstreparti
Buskerud

Faste representantar

 1. Dalheim, Erik Arbeiderpartiet
 2. Berg, Hallgrim Høyre
 3. Grøndahl, Kirsti Kolle Arbeiderpartiet
 4. Maribo, Steinar Fremskrittspartiet
 5. Hiim, Arild Høyre
 6. Jensrud, Trond Arbeiderpartiet
 7. Klundelien, Åse Arbeiderpartiet

Vararepresentantar for Arbeiderpartiet

 1. Engen, Otto Arbeiderpartiet
 2. Eng, Sigrun Arbeiderpartiet
 3. Breili, Erik Arbeiderpartiet
 4. Watnebryn, Aud Arbeiderpartiet
 5. Ryberg, Roger Arbeiderpartiet
 6. Mjøberg, Nina Arbeiderpartiet

Vararepresentantar for Fremskrittspartiet

 1. Wetterstad, Roy N. Fremskrittspartiet
 2. Dalen, Raymond Fremskrittspartiet
 3. Myrvollen, Ingvar Torsvik Fremskrittspartiet

Vararepresentantar for Høyre

 1. Nævestad, Ulla Høyre
 2. Helleland, Trond Høyre
 3. Sandengen, Helga Huslende Høyre
 4. Fossen, Haakon Høyre