Rommetveit, Magne

Rommetveit, Magne (1956-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Representant for
Hordaland 2013-2017
Medlem:
Transport- og kommunikasjonskomiteen
Ansiennitet:
7 år, 324 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

 • Fødd 27.04.1956 i Time, Rogaland
 • Son av rektor Olav Rommetveit (1920-2007) og husmor/kulturarbeider Åslaug Rommetveit (1924-1998)

Stortingsperiodar

 • Representant nr 14 for Hordaland, 2009 - 2013, A.
 • Representant nr 9 for Hordaland, 2013 - 2017, A.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 2009-2013

  Medlem, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

  2013-2017

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017

Medlemskap i delegasjonar

 • 2009-2013

  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 22.10.2009 - 30.09.2013
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 13.12.2011 - 30.09.2013

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Stord lærerhøgskole, spesialpedagogikk, lederopplæring
 • Bryne skole 1963-1969
 • Time ungdomsskole 1969-1972
 • Bryne gymnas, naturfaglinje 1972-1975
 • Rogaland distrikshøgskole, nordisk grunnfag 1977-1978
 • Stord lærerhøgskole, allmennlærer 1978-1981

Yrke

 • Bygningsarbeider, Block Watne AS 1975-1997
 • Leder, Leirvik fritidsklubb 1978-1981
 • Leder utekontakten, Stord kommune 1981-1990
 • Sosialleder, Stord kommune 1990-1992
 • Fangevokter, Åna kretsfengsel 1997-1998
 • Kommunalsjef, Stord kommune 2007-2009

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Stord kommunestyre 1983-1987, 1987-1991, ordfører 1991-1995, 1995-1999, 1999-2003, 2003-2007

Offentlege verv

 • Medlem Samarbeidsrådet for Sunnhordland 1992-1994, leder 1994-1998, medlem 1998-2007
 • Medlem Styret for Sunnhordland bru og tunnelselskap 1994-2005
 • Medlem Programstyret for forskningsprogrammet "Barn, ungdom og familie", Norges Forskningsråd 1998-2004
 • Leder Styret for Hordaland olje og gass 1999-2005
 • Medlem Styret for Fastlandssambandet Halsnøy AS 2000-2007
 • Medlem Regionalt næringsforum 2003-2007
 • Leder Styret for Kommunenes Sentralforbund, Hordaland 2003-2007
 • Medlem Styret for Kommunenes Sentralforbund 2003-2007

Tillitsverv i parti

 • Medlem Styret for Stord A 1988-1990, leder 1990-1992
 • Medlem Styret for Hordaland A 1992-2008

Tillitsverv i organisasjonar

 • Leiar Styret for Løvebakken mållag frå 2015