Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(401 - 420 av 586)

Januar 2019 (30)

 • Representantforslag om helserisiko ved bustadbygging på gamle avfallsdeponi

  Dokument 8:246 S (2017-2018), Innst. 124 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sigbjørn Gjelsvik og Kjersti Toppe om helserisiko ved bustadbygging på gamle avfallsdeponi

  Saksordførar: Kjos, Kari Kjønaas
  Behandla: 31.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om mer effektiv lisensjakt på jerv

  Dokument 8:2 S (2018-2019), Innst. 141 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Heidi Greni, Ole André Myhrvold, Sandra Borch og Marit Knutsdatter Strand om mer effektiv lisensjakt på jerv

  Saksordførar: Storehaug, Tore
  Behandla: 31.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om en bjørneforvaltning som er i tråd med rovviltforliket

  Dokument 8:1 S (2018-2019), Innst. 139 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Heidi Greni, Ole André Myhrvold, Sandra Borch og Emilie Enger Mehl om en bjørneforvaltning som er i tråd med rovviltforliket

  Saksordførar: Saudland, Gisle Meininger
  Behandla: 31.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om CO2-fond for utslippsfri oljeproduksjon

  Dokument 8:18 S (2018-2019), Innst. 106 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Une Bastholm og Audun Lysbakken om CO2-fond for utslippsfri oljeproduksjon

  Saksordførar: Halleland, Terje
  Behandla: 31.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om nye tiltak og virkemidler for kutt i norske klimagassutslipp fram til 2020

  Dokument 8:15 S (2018-2019), Innst. 138 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Lars Haltbrekken, Kari Elisabeth Kaski, Arne Nævra, Espen Barth Eide og Else-May Botten om nye tiltak og virkemidler for kutt i norske klimagassutslipp fram til 2020

  Saksordførar: Borch, Sandra
  Behandla: 31.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Erklæring fra regjeringen Solberg

  Erklæring fra regjeringen Solberg

  Behandla: 30.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt
 • Grunnlovsforslag om endring av Grunnloven § 108 (samene som urfolk)

  Dokument 12:1 (2014-2015), Innst. 126 S (2018-2019)

  Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Helga Pedersen, Abid Q. Raja, Hans Fredrik Grøvan, Karin Andersen, Rasmus Hansson, Gunvor Eldegard og Jette F. Christensen om endring av Grunnloven § 108 (samene som urfolk)

  Saksordførar: Andersen, Dag Terje
  Behandla: 29.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Grunnlovsforslag om ny § 107 (rett til kulturell identitet og deltakelse i det kulturelle liv)

  Dokument 12:10 (2015-2016), Innst. 132 S (2018-2019)

  Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Jette F. Christensen, Gunvor Eldegard, Bård Vegar Solhjell, Karin Andersen og Abid Q. Raja om ny § 107 (rett til kulturell identitet og deltakelse i det kulturelle liv)

  Saksordførar: Grøvan, Hans Fredrik
  Behandla: 29.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Grunnlovsforslag om endring i §§ 1, 3, 4 til 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17 til 32, 34 til 37, 39 til 41, 43 til 48, 62, 67 til 69, 74 til 82, 86 og 121 (om å endre statsform til republikk)

  Dokument 12:21 (2015-2016), Innst. 128 S (2018-2019)

  Grunnlovsforslag fra Kirsti Bergstø, Snorre Serigstad Valen, Iselin Nybø, Sveinung Rotevatn, Jette F. Christensen, Truls Wickholm og Heidi Nordby Lunde om endring i §§ 1, 3, 4 til 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17 til 32, 34 til 37, 39 til 41, 43 til 48, 62, 67 til 69, 74 til 82, 86 og 121 (om å endre statsform til republikk)

  Saksordførar: Mathisen, Bente Stein
  Behandla: 29.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Grunnlovsforslag om ny § 111 i Grunnloven (levestandard og helse)

  Dokument 12:25 (2015-2016), Innst. 127 S (2018-2019)

  Grunnlovsforslag fra Karin Andersen om ny § 111 i Grunnloven (levestandard og helse)

  Saksordførar: Leirstein, Ulf
  Behandla: 29.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Grunnlovsforslag om endring i § 112 (om vern av matjordressursene)

  Dokument 12:24 (2015-2016), Innst. 131 S (2018-2019)

  Grunnlovsforslag fra Ingrid Heggø, Knut Storberget, Odd Omland, Torgeir Knag Fylkesnes, Geir Pollestad, Martin Kolberg, Gunvor Eldegard, Jette F. Christensen, Abid Q. Raja og Line Henriette Hjemdal om endring i § 112 (om vern av matjordressursene)

  Saksordførar: Bjørke, Nils T.
  Behandla: 29.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Grunnlovsforslag om ny § 111 andre ledd (om støy)

  Dokument 12:42 (2015-2016), Innst. 130 S (2018-2019)

  Grunnlovsforslag fra Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe om ny § 111 andre ledd (om støy)

  Saksordførar: Fylkesnes, Torgeir Knag
  Behandla: 29.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Grunnlovsforslag om ny § 107 (grunnlovfesting av retten til bolig)

  Dokument 12:27 (2015-2016), Innst. 129 S (2018-2019)

  Grunnlovsforslag fra Karin Andersen, Heikki Eidsvoll Holmås, Torgeir Knag Fylkesnes og Kirsti Bergstø om ny § 107 (grunnlovfesting av retten til bolig)

  Saksordførar: Bjørke, Nils T.
  Behandla: 29.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Grunnlovsframlegg om endring i § 108 («det samiske folket» erstattar omgrepet «den samiske folkegruppa»)

  Dokument 12:37 (2015-2016), Innst. 126 S (2018-2019)

  Grunnlovsframlegg frå Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe om endring i § 108 («det samiske folket» erstattar omgrepet «den samiske folkegruppa»)

  Saksordførar: Andersen, Dag Terje
  Behandla: 29.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Grunnlovsforslag om endring i §§ 12, 50 og 61 (innføring av 16 års stemmerettsalder)

  Dokument 12:7 (2015-2016), Innst. 133 S (2018-2019)

  Grunnlovsforslag fra Heikki Eidsvoll Holmås, Kirsti Bergstø, Snorre Serigstad Valen, Karin Andersen, Sveinung Rotevatn og Trine Skei Grande om endring i §§ 12, 50 og 61 (innføring av 16 års stemmerettsalder)

  Saksordførar: Grøvan, Hans Fredrik
  Behandla: 29.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Grunnlovsforslag om å grunnlovfeste allemannsretten

  Dokument 12:2 (2015-2016), Innst. 134 S (2018-2019)

  Grunnlovsforslag fra Karin Andersen, Heikki Eidsvoll Holmås og Bård Vegar Solhjell om å grunnlovfeste allemannsretten

  Saksordførar: Hansen, Eva Kristin
  Behandla: 29.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Grunnlovsforslag om endring i § 108 (anerkjennelse av det samiske folk)

  Dokument 12:28 (2015-2016), Innst. 126 S (2018-2019)

  Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Helga Pedersen, Kirsti Bergstø, Torgeir Knag Fylkesnes og Abid Q. Raja om endring i § 108 (anerkjennelse av det samiske folk)

  Saksordførar: Andersen, Dag Terje
  Behandla: 29.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Grunnlovsforslag om ny § 111 (levestandard og helse)

  Dokument 12:9 (2015-2016), Innst. 127 S (2018-2019)

  Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Jette F. Christensen, Gunvor Eldegard, Karin Andersen og Abid Q. Raja om ny § 111 (levestandard og helse)

  Saksordførar: Leirstein, Ulf
  Behandla: 29.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om straffegjennomføring i kriminalomsorgen

  Dokument 8:65 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Maria Aasen-Svensrud, Lene Vågslid, Jan Bøhler, Kari Henriksen og Hadia Tajik om straffegjennomføring i kriminalomsorgen

  Referert: 17.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om å styrke retten til heltid i arbeidsmiljøloven

  Dokument 8:11 S (2018-2019), Innst. 107 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk, Kari Elisabeth Kaski, Sheida Sangtarash og Freddy André Øvstegård om å styrke retten til heltid i arbeidsmiljøloven

  Saksordførar: Hagerup, Margret
  Behandla: 17.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak