Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(1 - 20 av 416)

Januar 2020 (11)

Desember 2019 (27)

 • Samisk språk, kultur og samfunnsliv

  Meld. St. 31 (2018-2019), Innst. 107 S (2019-2020)

  Samisk språk, kultur og samfunnsliv

  Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  Saksordførar: Saka har fleire ordførarar
  Debattert: 17.12.2019
  Votert: 17.12.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om en bærekraftig læreplan for klima og grønn omstilling

  Dokument 8:170 S (2018-2019), Innst. 110 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Mona Fagerås, Lars Haltbrekken og Solfrid Lerbrekk om en bærekraftig læreplan for klima og grønn omstilling

  Saksordførar: Henriksen, Martin
  Debattert: 16.12.2019
  Votert: 17.12.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019-2024)

  Prop. 121 S (2018-2019), Innst. 131 S (2019-2020)

  Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019-2024)

  Departement: Helse- og omsorgsdepartementet
  Saksordførar: Liadal, Hege Haukeland
  Tilråding levert: 17.12.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om stans av Statsbyggs planlagte salg av øyene i indre Oslofjord

  Dokument 8:155 S (2018-2019), Innst. 111 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siri Gåsemyr Staalesen, Espen Barth Eide, Eirik Sivertsen, Stein Erik Lauvås og Masud Gharahkhani om stans av Statsbyggs planlagte salg av øyene i indre Oslofjord

  Saksordførar: Andreassen, Kari Anne Bøkestad
  Debattert: 17.12.2019
  Votert: 17.12.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om å ta bedre vare på naturmangfold og viktig norsk natur

  Dokument 8:151 S (2018-2019), Innst. 113 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Lars Haltbrekken, Torgeir Knag Fylkesnes, Kari Elisabeth Kaski og Karin Andersen om å ta bedre vare på naturmangfold og viktig norsk natur

  Saksordførar: Andreassen, Kari Anne Bøkestad
  Debattert: 17.12.2019
  Votert: 17.12.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om jordbrukets samfunnsoppdrag - minst 50 pst. selvforsyning av jordbruksmat innen 2026

  Dokument 8:137 S (2018-2019), Innst. 74 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Pollestad, Geir Adelsten Iversen, Per Olaf Lundteigen, Nils T. Bjørke, Liv Signe Navarsete, Marit Knutsdatter Strand og Siv Mossleth om jordbrukets samfunnsoppdrag - minst 50 pst. selvforsyning av jordbruksmat innen 2026

  Saksordførar: Fylkesnes, Torgeir Knag
  Debattert: 16.12.2019
  Votert: 17.12.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om å bedre beredskapen for cruisetrafikken i norske farvann

  Dokument 8:126 S (2018-2019), Innst. 60 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Lars Haltbrekken og Olivia Corso Salles om å bedre beredskapen for cruisetrafikken i norske farvann

  Saksordførar: Gulati, Himanshu
  Debattert: 16.12.2019
  Votert: 17.12.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om styrket helikopterberedskap i Nord-Norge

  Dokument 8:105 S (2018-2019), Innst. 114 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Borch, Trygve Slagsvold Vedum, Siv Mossleth og Geir Adelsten Iversen om styrket helikopterberedskap i Nord-Norge

  Saksordførar: Vågslid, Lene
  Debattert: 16.12.2019
  Votert: 17.12.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om et rettferdig boligmarked

  Dokument 8:154 S (2018-2019), Innst. 112 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Freddy André Øvstegård og Karin Andersen om et rettferdig boligmarked

  Saksordførar: Lønseth, Mari Holm
  Debattert: 17.12.2019
  Votert: 17.12.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak