Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(1 - 20 av 416)

April 2020 (1)

 • Representantforslag om statlig lederlønnskuttreform

  Dokument 8:127 S (2018-2019), Innst. 227 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om statlig lederlønnskuttreform

  Saksordførar: Løvaas, Kårstein Eidem
  Tilråding levert: 02.04.2020

  Alminnelig sak | Komitébehandling

Mars 2020 (7)

 • Representantforslag om å innføre obligatorisk ID-merking av hund og katt

  Dokument 8:175 S (2018-2019), Innst. 206 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om å innføre obligatorisk ID-merking av hund og katt

  Saksordførar: Mehl, Emilie Enger
  Tilråding levert: 24.03.2020

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Opplysningsvesenets fond

  Meld. St. 29 (2018-2019), Innst. 209 S (2019-2020)

  Opplysningsvesenets fond

  Departement: Barne- og familiedepartementet
  Saksordførar: Sem-Jacobsen, Åslaug
  Tilråding levert: 24.03.2020

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Samhandling for betre sjøtryggleik

  Meld. St. 30 (2018-2019), Innst. 203 S (2019-2020)

  Samhandling for betre sjøtryggleik

  Departement: Nærings- og fiskeridepartementet
  Saksordførar: Reiten, Steinar
  Tilråding levert: 19.03.2020

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Riksrevisjonens undersøkelse av rovviltforvaltningen

  Dokument 3:13 (2018-2019), Innst. 182 S (2019-2020)

  Riksrevisjonens undersøkelse av rovviltforvaltningen

  Saksordførar: Myrvold, Hans Inge
  Tilråding levert: 10.03.2020

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Særskilt melding til Stortinget om isolasjon og mangel på menneskelig kontakt i norske fengsler

  Dokument 4:3 (2018-2019), Innst. 172 S (2019-2020)

  Særskilt melding til Stortinget om isolasjon og mangel på menneskelig kontakt i norske fengsler

  Saksordførar: Øvstegård, Freddy André
  Tilråding levert: 04.03.2020

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Framtidas forbrukar - grøn, smart og digital

  Meld. St. 25 (2018-2019), Innst. 171 S (2019-2020)

  Framtidas forbrukar - grøn, smart og digital

  Departement: Barne- og familiedepartementet
  Saksordførar: Sem-Jacobsen, Åslaug
  Tilråding levert: 03.03.2020

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om en kraftpolitikk som bygger norsk industri

  Dokument 8:163 S (2018-2019), Innst. 127 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Espen Barth Eide, Terje Aasland, Runar Sjåstad og Hege Haukeland Liadal om en kraftpolitikk som bygger norsk industri

  Saksordførar: Eskeland, Liv Kari
  Debattert: 03.03.2020
  Votert: 03.03.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Februar 2020 (11)

 • Representantforslag om regulering av hundeoppdrett

  Dokument 8:177 S (2018-2019), Innst. 157 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om regulering av hundeoppdrett

  Saksordførar: Skjelstad, André N.
  Debattert: 27.02.2020
  Votert: 27.02.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om tiltak for å sikre pasienter trygg utskrivning og verdig transport fra sykehus

  Dokument 8:180 S (2018-2019), Innst. 156 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Heidi Greni og Kjersti Toppe om tiltak for å sikre pasienter trygg utskrivning og verdig transport fra sykehus

  Saksordførar: Kjerkol, Ingvild
  Debattert: 25.02.2020
  Votert: 27.02.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om å styrke fjellandbruket og videreutvikle forskningsstasjonen Løken i Valdres

  Dokument 8:183 S (2018-2019), Innst. 154 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bengt Fasteraune og Marit Knutsdatter Strand om å styrke fjellandbruket og videreutvikle forskningsstasjonen Løken i Valdres

  Saksordførar: Sandtrøen, Nils Kristen
  Debattert: 27.02.2020
  Votert: 27.02.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om framtidas oppdrettsnæring

  Dokument 8:185 S (2018-2019), Innst. 159 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Lars Haltbrekken, Karin Andersen og Arne Nævra om framtidas oppdrettsnæring

  Saksordførar: Strifeldt, Bengt Rune
  Debattert: 27.02.2020
  Votert: 27.02.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om grønn ny deal: mer bærekraftig fiskefôr

  Dokument 8:150 S (2018-2019), Innst. 147 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes og Lars Haltbrekken om grønn ny deal: mer bærekraftig fiskefôr

  Saksordførar: Strifeldt, Bengt Rune
  Debattert: 27.02.2020
  Votert: 27.02.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om en ny og moderne pårørendepolitikk

  Dokument 8:181 S (2018-2019), Innst. 155 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nils T. Bjørke, Per Olaf Lundteigen, Liv Signe Navarsete og Kjersti Toppe om en ny og moderne pårørendepolitikk Liv Signe Navarsete,

  Saksordførar: Bruun-Gundersen, Åshild
  Debattert: 25.02.2020
  Votert: 27.02.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid

  Meld. St. 27 (2018-2019), Innst. 145 S (2019-2020)

  Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid

  Departement: Utenriksdepartementet
  Saksordførar: Christensen, Jette F.
  Debattert: 25.02.2020
  Votert: 25.02.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om å sikre alternative behandlingstilbud for transpersoner

  Dokument 8:167 S (2018-2019), Innst. 158 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sheida Sangtarash, Freddy André Øvstegård, Solveig Skaugvoll Foss og Solfrid Lerbrekk om å sikre alternative behandlingstilbud for transpersoner

  Saksordførar: Larsen, Erlend
  Debattert: 25.02.2020
  Votert: 25.02.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om nye virkemidler for utslippskutt i kommunene

  Dokument 8:176 S (2018-2019), Innst. 91 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om nye virkemidler for utslippskutt i kommunene

  Saksordførar: Grung, Ruth
  Debattert: 06.02.2020
  Votert: 06.02.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019-2024)

  Prop. 121 S (2018-2019), Innst. 131 S (2019-2020)

  Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019-2024)

  Departement: Helse- og omsorgsdepartementet
  Saksordførar: Liadal, Hege Haukeland
  Debattert: 30.01.2020
  Votert: 04.02.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om et styrket krisesentertilbud for voldsutsatte

  Dokument 8:168 S (2018-2019), Innst. 86 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Marian Hussein og Sheida Sangtarash om et styrket krisesentertilbud for voldsutsatte

  Saksordførar: Hjemdal, Silje
  Debattert: 04.02.2020
  Votert: 04.02.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Januar 2020 (14)