Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(1 - 20 av 416)

Februar 2020 (11)

 • Representantforslag om grønn ny deal: mer bærekraftig fiskefôr

  Dokument 8:150 S (2018-2019), Innst. 147 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes og Lars Haltbrekken om grønn ny deal: mer bærekraftig fiskefôr

  Saksordførar: Strifeldt, Bengt Rune
  Debattert: 27.02.2020
  Votert: 27.02.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om framtidas oppdrettsnæring

  Dokument 8:185 S (2018-2019), Innst. 159 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Lars Haltbrekken, Karin Andersen og Arne Nævra om framtidas oppdrettsnæring

  Saksordførar: Strifeldt, Bengt Rune
  Debattert: 27.02.2020
  Votert: 27.02.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om tiltak for å sikre pasienter trygg utskrivning og verdig transport fra sykehus

  Dokument 8:180 S (2018-2019), Innst. 156 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Heidi Greni og Kjersti Toppe om tiltak for å sikre pasienter trygg utskrivning og verdig transport fra sykehus

  Saksordførar: Kjerkol, Ingvild
  Debattert: 25.02.2020
  Votert: 27.02.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om en ny og moderne pårørendepolitikk

  Dokument 8:181 S (2018-2019), Innst. 155 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nils T. Bjørke, Per Olaf Lundteigen, Liv Signe Navarsete og Kjersti Toppe om en ny og moderne pårørendepolitikk Liv Signe Navarsete,

  Saksordførar: Bruun-Gundersen, Åshild
  Debattert: 25.02.2020
  Votert: 27.02.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om regulering av hundeoppdrett

  Dokument 8:177 S (2018-2019), Innst. 157 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om regulering av hundeoppdrett

  Saksordførar: Skjelstad, André N.
  Debattert: 27.02.2020
  Votert: 27.02.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om å styrke fjellandbruket og videreutvikle forskningsstasjonen Løken i Valdres

  Dokument 8:183 S (2018-2019), Innst. 154 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bengt Fasteraune og Marit Knutsdatter Strand om å styrke fjellandbruket og videreutvikle forskningsstasjonen Løken i Valdres

  Saksordførar: Sandtrøen, Nils Kristen
  Debattert: 27.02.2020
  Votert: 27.02.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid

  Meld. St. 27 (2018-2019), Innst. 145 S (2019-2020)

  Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid

  Departement: Utenriksdepartementet
  Saksordførar: Christensen, Jette F.
  Debattert: 25.02.2020
  Votert: 25.02.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om å sikre alternative behandlingstilbud for transpersoner

  Dokument 8:167 S (2018-2019), Innst. 158 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sheida Sangtarash, Freddy André Øvstegård, Solveig Skaugvoll Foss og Solfrid Lerbrekk om å sikre alternative behandlingstilbud for transpersoner

  Saksordførar: Larsen, Erlend
  Debattert: 25.02.2020
  Votert: 25.02.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om nye virkemidler for utslippskutt i kommunene

  Dokument 8:176 S (2018-2019), Innst. 91 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om nye virkemidler for utslippskutt i kommunene

  Saksordførar: Grung, Ruth
  Debattert: 06.02.2020
  Votert: 06.02.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om et styrket krisesentertilbud for voldsutsatte

  Dokument 8:168 S (2018-2019), Innst. 86 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Marian Hussein og Sheida Sangtarash om et styrket krisesentertilbud for voldsutsatte

  Saksordførar: Hjemdal, Silje
  Debattert: 04.02.2020
  Votert: 04.02.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019-2024)

  Prop. 121 S (2018-2019), Innst. 131 S (2019-2020)

  Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019-2024)

  Departement: Helse- og omsorgsdepartementet
  Saksordførar: Liadal, Hege Haukeland
  Debattert: 30.01.2020
  Votert: 04.02.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Januar 2020 (15)

 • Representantforslag om en kraftpolitikk som bygger norsk industri

  Dokument 8:163 S (2018-2019), Innst. 127 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Espen Barth Eide, Terje Aasland, Runar Sjåstad og Hege Haukeland Liadal om en kraftpolitikk som bygger norsk industri

  Saksordførar: Eskeland, Liv Kari
  Tilråding levert: 30.01.2020

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om en forpliktende handlingsplan mot vold og trusler med kniv

  Dokument 8:172 S (2018-2019), Innst. 108 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Lene Vågslid, Jan Bøhler og Maria Aasen-Svensrud om en forpliktende handlingsplan mot vold og trusler med kniv

  Saksordførar: Eide, Petter
  Debattert: 28.01.2020
  Votert: 28.01.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om tiltak for å bekjempe netthets

  Dokument 8:173 S (2018-2019), Innst. 109 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Maria Aasen-Svensrud, Lene Vågslid, Jan Bøhler, Hadia Tajik, Kari Henriksen og Ingvild Kjerkol om tiltak for å bekjempe netthets

  Saksordførar: Melvær, Frida
  Debattert: 28.01.2020
  Votert: 28.01.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om å stoppe sentralisering av domstolene

  Dokument 8:156 S (2018-2019), Innst. 71 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Emilie Enger Mehl, Geir Inge Lien, Ole André Myhrvold, Liv Signe Navarsete, Åslaug Sem-Jacobsen og Sandra Borch om å stoppe sentralisering av domstolene

  Saksordførar: Frølich, Peter
  Debattert: 28.01.2020
  Votert: 28.01.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om mer rettferdig inkasso og ulike tiltak for å hindre at flere havner i gjeldsfeller

  Dokument 8:97 S (2018-2019), Innst. 115 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen og Sheida Sangtarash om mer rettferdig inkasso og ulike tiltak for å hindre at flere havner i gjeldsfeller

  Saksordførar: Foss, Ingunn
  Debattert: 28.01.2020
  Votert: 28.01.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Riksrevisjonens undersøkelse av infrastruktur og støttefunksjoner for kampflyvåpenets operative evne

  Dokument 3:11 (2018-2019), Innst. 139 S (2019-2020)

  Riksrevisjonens undersøkelse av infrastruktur og støttefunksjoner for kampflyvåpenets operative evne

  Saksordførar: Hansen, Eva Kristin
  Tilråding levert: 14.01.2020

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Grunnlovsforslag om endring i § 57 (endring av valgdistriktene i Norge)

  Dokument 12:22 (2015-2016), Innst. 122 S (2019-2020)

  Grunnlovsforslag fra Snorre Serigstad Valen om endring i § 57 (endring av valgdistriktene i Norge)

  Saksordførar: Bjørke, Nils T.
  Debattert: 07.01.2020
  Votert: 07.01.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Grunnlovsforslag om endring i § 63 (fritak fra ombudsplikten ved stortingsvalg)

  Dokument 12:30 (2015-2016), Innst. 129 S (2019-2020)

  Grunnlovsforslag fra Michael Tetzschner, Erik Skutle, Hans Fredrik Grøvan, Abid Q. Raja og Martin Kolberg om endring i § 63 (fritak fra ombudsplikten ved stortingsvalg)

  Saksordførar: Harberg, Svein
  Debattert: 07.01.2020
  Votert: 07.01.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Grunnlovsforslag om endring i § 57 (valgordningen)

  Dokument 12:31 (2015-2016), Innst. 122 S (2019-2020)

  Grunnlovsforslag fra Sveinung Rotevatn, Abid Q. Raja og Trine Skei Grande om endring i § 57 (valgordningen)

  Saksordførar: Bjørke, Nils T.
  Debattert: 07.01.2020
  Votert: 07.01.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak