Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(1 - 20 av 115)

April 2020 (2)

 • Endringar i bilansvarslova (verkeområde, ansvarsgrense mv.)

  Prop. 137 L (2018-2019), Innst. 215 L (2019-2020), Lovvedtak 82 (2019-2020)

  Endringar i bilansvarslova (verkeområde, ansvarsgrense mv.)

  Departement: Justis- og beredskapsdepartementet
  Saksordførar: Vågslid, Lene
  Debattert: 22.04.2020
  Votert: 22.04.2020

  Lovsak | Lov
 • Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)

  Prop. 130 L (2018-2019), Innst. 208 L (2019-2020), Lovvedtak 78 (2019-2020)

  Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)

  Departement: Barne- og familiedepartementet
  Saksordførar: Lossius, Jorunn Gleditsch
  Debattert: 14.04.2020
  Votert: 14.04.2020

  Lovsak | Lov

Mars 2020 (1)

 • Endringer i tvisteloven (verdigrensene)

  Prop. 133 L (2018-2019), Innst. 207 L (2019-2020), Lovvedtak 65 (2019-2020)

  Endringer i tvisteloven (verdigrensene)

  Departement: Justis- og beredskapsdepartementet
  Saksordførar: Mehl, Emilie Enger
  Debattert: 31.03.2020
  Votert: 31.03.2020

  Lovsak | Lov

Februar 2020 (1)

Desember 2019 (10)

November 2019 (8)

 • Endringer i folketrygdloven (krav om bosted og opphold i Norge for rett til ektefelle- og barnetillegg)

  Prop. 129 L (2018-2019), Innst. 53 L (2019-2020), Lovvedtak 9 (2019-2020)

  Endringer i folketrygdloven (krav om bosted og opphold i Norge for rett til ektefelle- og barnetillegg)

  Departement: Arbeids- og sosialdepartementet
  Saksordførar: Njåstad, Helge André
  Debattert: 26.11.2019
  Votert: 27.11.2019

  Lovsak | Lov
 • Endringer i aksjelovgivningen mv. (langsiktig eierskap i noterte selskaper mv.)

  Prop. 135 L (2018-2019), Innst. 52 L (2019-2020), Lovvedtak 8 (2019-2020)

  Endringer i aksjelovgivningen mv. (langsiktig eierskap i noterte selskaper mv.)

  Departement: Nærings- og fiskeridepartementet
  Saksordførar: Løvaas, Kårstein Eidem
  Debattert: 26.11.2019
  Votert: 26.11.2019

  Lovsak | Lov
 • Endringer i referanserenteloven mv. (gjennomføring av referanseverdiforordningen)

  Prop. 127 LS (2018-2019), Innst. 37 L (2019-2020), Lovvedtak 6 (2019-2020)

  Endringer i referanserenteloven mv. (gjennomføring av referanseverdiforordningen) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2016/1011 om referanseverdier

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordførar: Hoksrud, Bård
  Debattert: 21.11.2019
  Votert: 21.11.2019

  Lovsak | Lov
 • Endringer i finansforetaksloven mv. (diverse endringer)

  Prop. 128 L (2018-2019), Innst. 35 L (2019-2020), Lovvedtak 7 (2019-2020)

  Endringer i finansforetaksloven mv. (diverse endringer)

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordførar: Stokkebø, Aleksander
  Debattert: 21.11.2019
  Votert: 21.11.2019

  Lovsak | Lov
 • Lov om informasjonstilgang m.m. for Partnerdrapsutvalget

  Prop. 131 L (2018-2019), Innst. 27 L (2019-2020), Lovvedtak 5 (2019-2020)

  Lov om informasjonstilgang m.m. for Partnerdrapsutvalget

  Departement: Justis- og beredskapsdepartementet
  Saksordførar: Horne, Solveig
  Debattert: 12.11.2019
  Votert: 12.11.2019

  Lovsak | Lov
 • Representantforslag om å styrke kontantenes stilling

  Dokument 8:147 L (2018-2019), Innst. 25 L (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sigbjørn Gjelsvik, Geir Pollestad og Per Olaf Lundteigen om å styrke kontantenes stilling

  Saksordførar: Soleim, Vetle Wang
  Debattert: 07.11.2019
  Votert: 07.11.2019

  Lovsak | Første behandling