Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(1 - 20 av 110)

Ingen saksordførar (13)

Agdestein, Elin Rodum (2)

Almeland, Grunde (1)

Andersen, Karin (1)

 • Endringer i introduksjonsloven (feilrettinger)

  Prop. 5 L (2018-2019), Innst. 36 L (2018-2019), Lovvedtak 5 (2018-2019)

  Endringer i introduksjonsloven (feilrettinger)

  Departement: Kunnskapsdepartementet
  Saksordførar: Andersen, Karin
  Behandla: 13.11.2018

  Lovsak | Lov

Aukrust, Åsmund (1)

 • Endringer i markaloven (justering av markagrensen m.m.)

  Prop. 11 L (2018-2019), Innst. 169 L (2018-2019), Lovvedtak 44 (2018-2019)

  Endringer i markaloven (justering av markagrensen m.m.)

  Departement: Klima- og miljødepartementet
  Saksordførar: Aukrust, Åsmund
  Behandla: 12.03.2019

  Lovsak | Lov

Bekkevold, Geir Jørgen (1)

 • Endringer i abortloven (fosterreduksjon)

  Prop. 106 L (2018-2019), Innst. 370 L (2018-2019), Lovvedtak 95 (2018-2019)

  Endringer i abortloven (fosterreduksjon)

  Departement: Helse- og omsorgsdepartementet
  Saksordførar: Bekkevold, Geir Jørgen
  Behandla: 13.06.2019

  Lovsak | Lov

Bjørnstad, Sivert (1)

 • Lov om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven)

  Prop. 97 L (2018-2019), Innst. 338 L (2018-2019), Lovvedtak 91 (2018-2019)

  Lov om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven)

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordførar: Bjørnstad, Sivert
  Behandla: 12.06.2019

  Lovsak | Lov