Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(81 - 100 av 115)

Riise, Kristian Tonning (1)

Sandberg, Nina (1)

Sangtarash, Sheida (1)

Schou, Ingjerd (1)

Sem-Jacobsen, Åslaug (3)

Simonsen, Aase (1)

Sivertsen, Eirik (1)

 • Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner)

  Prop. 116 L (2017-2018), Innst. 253 L (2018-2019)

  Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner)

  Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  Saksordførar: Sivertsen, Eirik
  Behandla: 09.05.2019

  Lovsak | Første behandling

Sjåstad, Runar (1)

 • Endringer i energiloven § 9-5 (innhenting av politiattest)

  Prop. 101 L (2018-2019), Innst. 320 L (2018-2019), Lovvedtak 78 (2018-2019)

  Endringer i energiloven § 9-5 (innhenting av politiattest)

  Departement: Olje- og energidepartementet
  Saksordførar: Sjåstad, Runar
  Behandla: 06.06.2019

  Lovsak | Lov

Soleim, Vetle Wang (5)

 • Representantforslag om å styrke kontantenes stilling

  Dokument 8:147 L (2018-2019), Innst. 25 L (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sigbjørn Gjelsvik, Geir Pollestad og Per Olaf Lundteigen om å styrke kontantenes stilling

  Saksordførar: Soleim, Vetle Wang
  Debattert: 07.11.2019
  Votert: 07.11.2019

  Lovsak | Første behandling
 • Endringer i skatteloven og merverdiavgiftsloven (lovfesting av en generell omgåelsesregel)

  Prop. 98 L (2018-2019), Innst. 24 L (2019-2020), Lovvedtak 2-3 (2019-2020)

  Endringer i skatteloven og merverdiavgiftsloven (lovfesting av en generell omgåelsesregel)

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordførar: Soleim, Vetle Wang
  Debattert: 07.11.2019
  Votert: 07.11.2019

  Lovsak | Lov
 • Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga (Lov-delen)

  Prop. 115 LS (2018-2019), Innst. 378 L (2018-2019), Lovvedtak 97-103 (2018-2019)

  Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordførar: Soleim, Vetle Wang
  Behandla: 14.06.2019

  Lovsak | Lov
 • Skatter, avgifter og toll 2019

  Prop. 1 LS (2018-2019), Innst. 4 L (2018-2019), Lovvedtak 22-35 (2018-2019)

  Skatter, avgifter og toll 2019

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordførar: Soleim, Vetle Wang
  Behandla: 12.12.2018

  Lovsak | Lov
 • Endringer i skatteloven mv. (utleie av fartøyer mv. i rederiskatteordningen)

  Prop. 104 LS (2017-2018), Innst. 23 L (2018-2019), Lovvedtak 2 (2018-2019)

  Endringer i skatteloven mv. (utleie av fartøyer mv. i rederiskatteordningen)

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordførar: Soleim, Vetle Wang
  Behandla: 08.11.2018

  Lovsak | Lov

Stensland, Sveinung (2)

Stokkebø, Aleksander (1)

 • Endringer i finansforetaksloven mv. (diverse endringer)

  Prop. 128 L (2018-2019), Innst. 35 L (2019-2020), Lovvedtak 7 (2019-2020)

  Endringer i finansforetaksloven mv. (diverse endringer)

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordførar: Stokkebø, Aleksander
  Debattert: 21.11.2019
  Votert: 21.11.2019

  Lovsak | Lov

Strifeldt, Bengt Rune (1)

Staalesen, Siri Gåsemyr (1)

 • Endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel)

  Prop. 44 L (2018-2019), Innst. 270 L (2018-2019), Lovvedtak 57 (2018-2019)

  Endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel)

  Departement: Justis- og beredskapsdepartementet
  Saksordførar: Staalesen, Siri Gåsemyr
  Behandla: 16.05.2019

  Lovsak | Lov