Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(1 - 3 av 3)

Toll (3)

 • Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2019

  Prop. 1 S (2018-2019), Innst. 5 S (2018-2019)

  Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2019

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordførar: Asheim, Henrik
  Behandla: 19.12.2018

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Skatter, avgifter og toll 2019

  Prop. 1 LS (2018-2019), Innst. 3 S (2018-2019)

  Skatter, avgifter og toll 2019

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordførar: Soleim, Vetle Wang
  Behandla: 12.12.2018

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Statsbudsjettet 2019

  Prop. 1 S (2018-2019), Innst. 3 S (2018-2019)

  Statsbudsjettet 2019

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordførar: Soleim, Vetle Wang
  Behandla: 12.12.2018

  Budsjett | Debatt og vedtak