Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(1 - 20 av 20)

Utdanning (20)

 • Representantforslag om at mållova skal gjelde for studentsamskipnadane

  Dokument 8:120 S (2018-2019), Innst. 403 S (2018-2019)

  Representantforslag frå stortingsrepresentantane Marit Knutsdatter Strand, Kjersti Toppe, Liv Signe Navarsete og Åslaug Sem-Jacobsen om at mållova skal gjelde for studentsamskipnadane

  Saksordførar: Fagerås, Mona
  Behandla: 18.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om en bedre og mer effektiv lærerutdanning

  Dokument 8:130 S (2018-2019), Innst. 404 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Henriksen, Jorodd Asphjell, Torstein Tvedt Solberg og Nina Sandberg om en bedre og mer effektiv lærerutdanning

  Saksordførar: Gudmundsen, Kent
  Behandla: 18.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om en bred kompetansereform for arbeidslivet

  Dokument 8:129 S (2018-2019), Innst. 379 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Henriksen, Jorodd Asphjell, Torstein Tvedt Solberg, Nina Sandberg, Hadia Tajik, Arild Grande, Eigil Knutsen, Siri Gåsemyr Staalesen og Jonas Gahr Støre om en bred kompetansereform for arbeidslivet

  Saksordførar: Tybring-Gjedde, Mathilde
  Behandla: 17.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om gratis skolemat til alle

  Dokument 8:124 S (2018-2019), Innst. 380 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Sheida Sangtarash, Freddy André Øvstegård og Kari Elisabeth Kaski om gratis skolemat til alle

  Saksordførar: Solberg, Torstein Tvedt
  Behandla: 17.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om kulturskolen for alle

  Dokument 8:123 S (2018-2019), Innst. 377 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Mona Fagerås og Karin Andersen om kulturskolen for alle

  Saksordførar: Strand, Marit Knutsdatter
  Behandla: 14.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om barnevennlig transport i by og bygd

  Dokument 8:134 S (2018-2019), Innst. 367 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om barnevennlig transport i by og bygd

  Saksordførar: Nævra, Arne
  Behandla: 13.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om å ivareta norske forskningsmiljøer ved innføringen av Plan S

  Dokument 8:107 S (2018-2019), Innst. 306 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Knutsdatter Strand og Marit Arnstad om å ivareta norske forskningsmiljøer ved innføringen av Plan S

  Saksordførar: Sandberg, Nina
  Behandla: 04.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om å beholde dagens oppgaver og regionale struktur i Veterinærinstituttet

  Dokument 8:86 S (2018-2019), Innst. 280 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Henriksen, Cecilie Myrseth, Nils Kristen Sandtrøen, Kirsti Leirtrø, Øystein Langholm Hansen og Terje Aasland om å beholde dagens oppgaver og regionale struktur i Veterinærinstituttet

  Saksordførar: Skjelstad, André N.
  Behandla: 04.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Muligheter for alle - Fordeling og sosial bærekraft

  Meld. St. 13 (2018-2019), Innst. 282 S (2018-2019)

  Muligheter for alle - Fordeling og sosial bærekraft

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordførar: Asheim, Henrik
  Behandla: 28.05.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om å komme ut av fraværsgrensens dødvinkel

  Dokument 8:81 S (2018-2019), Innst. 272 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Torgeir Knag Fylkesnes, Karin Andersen og Audun Lysbakken om å komme ut av fraværsgrensens dødvinkel

  Saksordførar: Kristensen, Turid
  Behandla: 21.05.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om å gjennomføre en ny levekårsundersøkelse for studenter og en kartlegging av studentenes læringsmiljø

  Dokument 8:98 S (2018-2019), Innst. 275 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Henriksen, Jorodd Asphjell, Torstein Tvedt Solberg og Nina Sandberg om å gjennomføre en ny levekårsundersøkelse for studenter og en kartlegging av studentenes læringsmiljø

  Saksordførar: Steffensen, Roy
  Behandla: 21.05.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om at utdanningen av legespesialister skal svare til helsetjenestens behov

  Dokument 8:78 S (2018-2019), Innst. 263 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Marit Knutsdatter Strand, Willfred Nordlund og Siv Mossleth om at utdanningen av legespesialister skal svare til helsetjenestens behov

  Saksordførar: Kjerkol, Ingvild
  Behandla: 14.05.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om et langsiktig og helhetlig løft for Groruddalen og Oslo Sør

  Dokument 8:240 S (2017-2018), Innst. 244 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski og Petter Eide om et langsiktig og helhetlig løft for Groruddalen og Oslo Sør

  Saksordførar: Staalesen, Siri Gåsemyr
  Behandla: 30.04.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om sterkere samarbeid mellom barne- og ungdomspsykiatrien og skolehelsetjenesten

  Dokument 8:48 S (2018-2019), Innst. 203 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Bengt Fasteraune, Åslaug Sem-Jacobsen og Kjersti Toppe om sterkere samarbeid mellom barne- og ungdomspsykiatrien og skolehelsetjenesten

  Saksordførar: Bjørnebekk-Waagen, Elise
  Behandla: 28.03.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om tilbud om en likeverdig skolefritidsordning for barn og ungdom med særskilte behov

  Dokument 8:64 S (2018-2019), Innst. 197 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Karin Andersen, Freddy André Øvstegård og Eirik Faret Sakariassen om tilbud om en likeverdig skolefritidsordning for barn og ungdom med særskilte behov

  Saksordførar: Grøvan, Hans Fredrik
  Behandla: 26.03.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028

  Meld. St. 4 (2018-2019), Innst. 164 S (2018-2019)

  Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028

  Departement: Kunnskapsdepartementet
  Saksordførar: Emblemsvåg, Marianne Synnes
  Behandla: 19.02.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om nasjonal satsing for flere lærere i skolen

  Dokument 8:14 S (2018-2019), Innst. 158 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Mona Fagerås om nasjonal satsing for flere lærere i skolen

  Saksordførar: Strand, Marit Knutsdatter
  Behandla: 12.02.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om bedre tilrettelegging for toppidrettsutøvere og utdanning

  Dokument 8:234 S (2017-2018), Innst. 77 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Henriksen, Rigmor Aasrud, Kristian Torve, Nina Sandberg og Arild Grande om bedre tilrettelegging for toppidrettsutøvere og utdanning

  Saksordførar: Emblemsvåg, Marianne Synnes
  Behandla: 05.12.2018

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om skolegang for ungdom med endelig avslag på asylsøknad

  Dokument 8:223 S (2017-2018), Innst. 52 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Lars Haltbrekken og Freddy André Øvstegård om skolegang for ungdom med endelig avslag på asylsøknad

  Saksordførar: Grøvan, Hans Fredrik
  Behandla: 22.11.2018

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om lovfestet rett til SFO/AKS-plass

  Dokument 8:222 S (2017-2018), Innst. 30 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Audun Lysbakken og Freddy André Øvstegård om lovfestet rett til SFO/AKS-plass

  Saksordførar: Solberg, Torstein Tvedt
  Behandla: 13.11.2018

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak