Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(1 - 9 av 9)

Husdyr (9)

 • Representantforslag om å innføre obligatorisk ID-merking av hund og katt

  Dokument 8:175 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om å innføre obligatorisk ID-merking av hund og katt

  Referert: 21.06.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om regulering av hundeoppdrett

  Dokument 8:177 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om regulering av hundeoppdrett

  Referert: 21.06.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om en mer effektiv rovdyrforvaltning

  Dokument 8:125 S (2018-2019), Innst. 418 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Borch, Heidi Greni, Ole André Myhrvold, Geir Pollestad og Marit Knutsdatter Strand om en mer effektiv rovdyrforvaltning

  Saksordførar: Storehaug, Tore
  Behandla: 20.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om ekstern gransking av Mattilsynet

  Dokument 8:157 S (2018-2019), Innst. 413 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Geir Pollestad om ekstern gransking av Mattilsynet

  Saksordførar: Ebbesen, Margunn
  Behandla: 19.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om avvikling av pelsdyrnæringen

  Dokument 8:46 S (2017-2018), Innst. 351 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om avvikling av pelsdyrnæringen

  Saksordførar: Johansen, Morten Ørsal
  Behandla: 13.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om jordbrukets samfunnsoppdrag - minst 50 pst. selvforsyning av jordbruksmat innen 2026

  Dokument 8:137 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Pollestad, Geir Adelsten Iversen, Per Olaf Lundteigen, Nils T. Bjørke, Liv Signe Navarsete, Marit Knutsdatter Strand og Siv Mossleth om jordbrukets samfunnsoppdrag - minst 50 pst. selvforsyning av jordbruksmat innen 2026

  Saksordførar: Fylkesnes, Torgeir Knag
  Referert: 25.04.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om erstatningsreglene ved tap av beitedyr til rovvilt

  Dokument 8:239 S (2017-2018), Innst. 140 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Emilie Enger Mehl, Ole André Myhrvold, Sandra Borch og Ivar Odnes om erstatningsreglene ved tap av beitedyr til rovvilt

  Saksordførar: Aukrust, Åsmund
  Behandla: 31.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om mer effektiv lisensjakt på jerv

  Dokument 8:2 S (2018-2019), Innst. 141 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Heidi Greni, Ole André Myhrvold, Sandra Borch og Marit Knutsdatter Strand om mer effektiv lisensjakt på jerv

  Saksordførar: Storehaug, Tore
  Behandla: 31.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om en bjørneforvaltning som er i tråd med rovviltforliket

  Dokument 8:1 S (2018-2019), Innst. 139 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Heidi Greni, Ole André Myhrvold, Sandra Borch og Emilie Enger Mehl om en bjørneforvaltning som er i tråd med rovviltforliket

  Saksordførar: Saudland, Gisle Meininger
  Behandla: 31.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak