Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(1 - 5 av 5)

Språk (5)

 • Samisk språk, kultur og samfunnsliv

  Meld. St. 31 (2018-2019)

  Samisk språk, kultur og samfunnsliv

  Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  Referert: 21.06.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om at mållova skal gjelde for studentsamskipnadane

  Dokument 8:120 S (2018-2019), Innst. 403 S (2018-2019)

  Representantforslag frå stortingsrepresentantane Marit Knutsdatter Strand, Kjersti Toppe, Liv Signe Navarsete og Åslaug Sem-Jacobsen om at mållova skal gjelde for studentsamskipnadane

  Saksordførar: Fagerås, Mona
  Behandla: 18.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Grunnlovsforslag om endring i § 108 (anerkjennelse av det samiske folk)

  Dokument 12:28 (2015-2016), Innst. 126 S (2018-2019)

  Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Helga Pedersen, Kirsti Bergstø, Torgeir Knag Fylkesnes og Abid Q. Raja om endring i § 108 (anerkjennelse av det samiske folk)

  Saksordførar: Andersen, Dag Terje
  Behandla: 29.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Grunnlovsforslag om endring av Grunnloven § 108 (samene som urfolk)

  Dokument 12:1 (2014-2015), Innst. 126 S (2018-2019)

  Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Helga Pedersen, Abid Q. Raja, Hans Fredrik Grøvan, Karin Andersen, Rasmus Hansson, Gunvor Eldegard og Jette F. Christensen om endring av Grunnloven § 108 (samene som urfolk)

  Saksordførar: Andersen, Dag Terje
  Behandla: 29.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Sametingets virksomhet 2017

  Meld. St. 18 (2017-2018), Innst. 85 S (2018-2019)

  Sametingets virksomhet 2017

  Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  Saksordførar: Greni, Heidi
  Behandla: 18.12.2018

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak