Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(1 - 1 av 1)

Kunst (1)

 • Endringer i åndsverkloven mv. (portabilitet av nettbaserte innholdstjenester mv.)

  Prop. 10 LS (2018-2019), Innst. 83 L (2018-2019), Lovvedtak 18 (2018-2019)

  Endringer i åndsverkloven mv. (portabilitet av nettbaserte innholdstjenester mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 158/2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1128 (portabilitetsforordningen)

  Departement: Kulturdepartementet
  Saksordførar: Hjemdal, Silje
  Behandla: 10.12.2018

  Lovsak | Lov