Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(1 - 3 av 3)

Toll (3)

 • Statsbudsjettet 2020

  Prop. 1 S (2019-2020), Innst. 3 S (2019-2020)

  Statsbudsjettet 2020

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordførar: Soleim, Vetle Wang
  Debattert: 13.12.2019
  Votert: 13.12.2019

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Skatter, avgifter og toll 2020

  Prop. 1 LS (2019-2020), Innst. 3 S (2019-2020)

  Skatter, avgifter og toll 2020

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordførar: Soleim, Vetle Wang
  Debattert: 13.12.2019
  Votert: 13.12.2019

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2020

  Prop. 1 S (2019-2020), Innst. 5 S (2019-2020)

  Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2020

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordførar: Asheim, Henrik
  Debattert: 13.12.2019
  Votert: 13.12.2019

  Budsjett | Debatt og vedtak