Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(1 - 1 av 1)

Toll (1)

 • Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.)

  Prop. 43 LS (2019-2020)

  Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

  Departement: Justis- og beredskapsdepartementet
  Saksordførar: Ebbesen, Margunn
  Referert: 25.02.2020

  Lovsak | Komitébehandling