Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(1 - 1 av 1)

Avgifter (1)

 • Skatter, avgifter og toll 2022 - lovsaker

  Innst. 4 L (2021-2022), Prop. 1 LS (2021-2022), Lovvedtak 11-20 (2021-2022)

  lnnst. 4 L Skatter, avgifter og toll 2022 - lovsaker

  Saksordførar: Gjelsvik, Sigbjørn
  Debattert: 14.12.2021
  Votert: 14.12.2021

  Lovsak | Lov