Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(1 - 20 av 1667)

Utan tema (7)

Aksjer (1)

 • Endringer i verdipapirhandelloven (EU-gjenopprettingsprospekt mv.) (Lov-delen)

  Prop. 235 LS (2020-2021), L-delen, Innst. 55 L (2021-2022), Lovvedtak 24 (2021-2022)

  Endringer i verdipapirhandelloven (EU-gjenopprettingsprospekt mv.) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) 2021/337 om EU-gjenopprettingsprospekt i EØS-avtalen

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordførar: Lunde, Heidi Nordby
  Debattert: 14.12.2021
  Votert: 14.12.2021

  Lovsak | Lov

Arbeidsliv (25)