Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(1 - 20 av 1006)

Arbeidsliv (9)

Arbeidsmiljø (3)

Arbeidsvilkår (4)

Atomvåpen (2)

Avgifter (11)

 • Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

  Prop. 115 LS (2018-2019), Innst. 391 S (2018-2019)

  Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordførar: Asheim, Henrik
  Behandla: 21.06.2019

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Endringer i statsbudsjettet 2019 under KUD, JD, KMD, BLD, NFD, SD og FD (endringer i departementsstrukturen mv.)

  Prop. 57 S (2018-2019), Innst. 236 S (2018-2019)

  Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kulturdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet og Forsvarsdepartementet (endringer i departementsstrukturen mv.)

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordførar: Asheim, Henrik
  Behandla: 25.04.2019

  Budsjett | Debatt og vedtak