Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(81 - 100 av 586)

Energi- og miljøkomiteen (38)

Familie- og kulturkomiteen (37)

 • Opplysningsvesenets fond

  Meld. St. 29 (2018-2019)

  Opplysningsvesenets fond

  Departement: Barne- og familiedepartementet
  Referert: 21.06.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)

  Prop. 130 L (2018-2019)

  Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)

  Departement: Barne- og familiedepartementet
  Referert: 21.06.2019

  Lovsak | Komitébehandling
 • Representantforslag om en aktiv regnbuepolitikk for å styrke kjønns- og seksualitetsmangfold

  Dokument 8:174 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om en aktiv regnbuepolitikk for å styrke kjønns- og seksualitetsmangfold

  Referert: 21.06.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om styrking av LHBTI-politikken

  Dokument 8:166 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anette Trettebergstuen, Ingvild Kjerkol, Lene Vågslid, Jonas Gahr Støre, Kari Henriksen, Trond Giske, Hadia Tajik og Tuva Moflag om styrking av LHBTI-politikken

  Saksordførar: Øvstegård, Freddy André
  Referert: 17.06.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om et styrket krisesentertilbud for voldsutsatte

  Dokument 8:168 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Marian Hussein og Sheida Sangtarash om et styrket krisesentertilbud for voldsutsatte

  Saksordførar: Hjemdal, Silje
  Referert: 17.06.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling