Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(181 - 200 av 610)

Borch, Sandra (4)

Bransdal, Torhild (1)

 • Oppgaver til nye regioner

  Meld. St. 6 (2018-2019), Innst. 119 S (2018-2019)

  Oppgaver til nye regioner

  Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  Saksordførar: Bransdal, Torhild
  Behandla: 18.12.2018

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Breivik, Terje (2)

Bruun-Gundersen, Åshild (6)

Christensen, Jette F. (1)

Christoffersen, Lise (1)

 • Endringer i arbeidsmiljøloven (varsling)

  Prop. 74 L (2018-2019), Innst. 315 L (2018-2019), Lovvedtak 70 (2018-2019)

  Endringer i arbeidsmiljøloven (varsling)

  Departement: Arbeids- og sosialdepartementet
  Saksordførar: Christoffersen, Lise
  Behandla: 05.06.2019

  Lovsak | Lov

Ebbesen, Margunn (9)