Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(501 - 520 av 614)

Sandtrøen, Nils Kristen (2)

Sangtarash, Sheida (3)

 • Endringer i apotekloven, legemiddelloven og folketrygdloven (overtredelsesgebyr)

  Prop. 62 L (2018-2019), Innst. 330 L (2018-2019), Lovvedtak 80 (2018-2019)

  Endringer i apotekloven, legemiddelloven og folketrygdloven (overtredelsesgebyr)

  Departement: Helse- og omsorgsdepartementet
  Saksordførar: Sangtarash, Sheida
  Behandla: 07.06.2019

  Lovsak | Lov
 • Representantforslag om å beskytte, fremme støtte og øke forekomsten av amming

  Dokument 8:62 S (2018-2019), Innst. 199 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Knutsdatter Strand, Siv Mossleth og Kjersti Toppe om å beskytte, fremme, støtte og øke forekomsten av amming

  Saksordførar: Sangtarash, Sheida
  Behandla: 09.04.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om styrking av norsk tannhelse

  Dokument 8:209 S (2017-2018), Innst. 39 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tellef Inge Mørland, Ingvild Kjerkol, Tore Hagebakken, Tuva Moflag og Siv Henriette Jacobsen om styrking av norsk tannhelse

  Saksordførar: Sangtarash, Sheida
  Behandla: 15.11.2018

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Saudland, Gisle Meininger (1)

 • Representantforslag om en bjørneforvaltning som er i tråd med rovviltforliket

  Dokument 8:1 S (2018-2019), Innst. 139 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Heidi Greni, Ole André Myhrvold, Sandra Borch og Emilie Enger Mehl om en bjørneforvaltning som er i tråd med rovviltforliket

  Saksordførar: Saudland, Gisle Meininger
  Behandla: 31.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Schou, Ingjerd (7)

Sem-Jacobsen, Åslaug (6)

Simonsen, Aase (2)