Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(581 - 600 av 614)

Tetzschner, Michael (6)

 • Utredning om Traktaten om forbud mot kjernevåpen (Forbudstraktaten)

  Prop. 1 S (2018-2019) - Utenriksdepartementet, Del III, punkt 9, Utredning om Traktaten om forbud mot kjernevåpen (Forbudstraktaten), Innst. 168 S (2018-2019)

  Utredning om Traktaten om forbud mot kjernevåpen (Forbudstraktaten)

  Saksordførar: Tetzschner, Michael
  Behandla: 05.03.2019

  Budsjett | Debatt og vedtak

Thommessen, Olemic (2)

 • Representantforslag om endring av inndelingslova § 17

  Dokument 8:44 L (2018-2019), Innst. 123 L (2018-2019), Lovvedtak 37 (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene André N. Skjelstad, Norunn Tveiten Benestad, Kari Kjønaas Kjos og Torhild Bransdal om endring av inndelingslova § 17

  Saksordførar: Thommessen, Olemic
  Behandla: 15.01.2019

  Lovsak | Lov
 • Representantforslag om endring av inndelingslovas bestemmelser om behandling av grensejustering mellom kommuner

  Dokument 8:238 S (2017-2018), Innst. 86 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heidi Greni, Marit Arnstad, Jenny Klinge og Willfred Nordlund om endring av inndelingslovas bestemmelser om behandling av grensejustering mellom kommuner

  Saksordførar: Thommessen, Olemic
  Behandla: 06.12.2018

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Toppe, Kjersti (6)

Torve, Kristian (1)

Toskedal, Geir Sigbjørn (1)

Trellevik, Ove (3)

 • Endringer i kommuneloven 2018

  Prop. 107 L (2018-2019), Innst. 360 L (2018-2019), Lovvedtak 88 (2018-2019)

  Endringer i kommuneloven 2018 (retting av inkurier m.m.)

  Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  Saksordførar: Trellevik, Ove
  Behandla: 11.06.2019

  Lovsak | Lov
 • Representantforslag om å styrke fylkene som har store utgifter til ferje- og båtdrift

  Dokument 8:75 S (2018-2019), Innst. 249 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Mossleth, Willfred Nordlund, Geir Pollestad, Liv Signe Navarsete, Geir Inge Lien og Nils T. Bjørke om å styrke fylkene som har store utgifter til ferje- og båtdrift

  Saksordførar: Trellevik, Ove
  Behandla: 09.05.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Endringer i utlendingsloven (tilbakeholdelse og innbringelse m.m.)

  Prop. 117 L (2017-2018), Innst. 72 L (2018-2019), Lovvedtak 12 (2018-2019)

  Endringer i utlendingsloven (tilbakeholdelse og innbringelse m.m.)

  Departement: Justis- og beredskapsdepartementet
  Saksordførar: Trellevik, Ove
  Behandla: 04.12.2018

  Lovsak | Lov

Tybring-Gjedde, Christian (2)

Tybring-Gjedde, Mathilde (1)

 • Representantforslag om en bred kompetansereform for arbeidslivet

  Dokument 8:129 S (2018-2019), Innst. 379 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Henriksen, Jorodd Asphjell, Torstein Tvedt Solberg, Nina Sandberg, Hadia Tajik, Arild Grande, Eigil Knutsen, Siri Gåsemyr Staalesen og Jonas Gahr Støre om en bred kompetansereform for arbeidslivet

  Saksordførar: Tybring-Gjedde, Mathilde
  Behandla: 17.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Vågslid, Lene (4)