Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(601 - 620 av 624)

Wiborg, Erlend (2)

 • Regulering av pensjoner i 2019 og pensjonisters inntektsforhold

  Meld. St. 4 (2019-2020), Innst. 65 S (2019-2020)

  Regulering av pensjoner i 2019 og pensjonisters inntektsforhold

  Departement: Arbeids- og sosialdepartementet
  Saksordførar: Wiborg, Erlend
  Debattert: 05.12.2019
  Votert: 05.12.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Wilkinson, Nicholas (3)

Øvstegård, Freddy André (12)

Aasen-Svensrud, Maria (5)