Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(601 - 614 av 614)

Øvstegård, Freddy André (12)

Aasen-Svensrud, Maria (5)

Aasland, Terje (1)

 • Lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden

  Prop. 33 L (2019-2020), Innst. 173 L (2019-2020), Lovvedtak 47 (2019-2020)

  Lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden

  Departement: Nærings- og fiskeridepartementet
  Saksordførar: Aasland, Terje
  Debattert: 12.03.2020
  Votert: 12.03.2020

  Lovsak | Lov

Aasrud, Rigmor (2)

 • Pensjonar frå statskassa

  Prop. 120 S (2019-2020), Innst. 372 S (2019-2020)

  Pensjonar frå statskassa

  Departement: Arbeids- og sosialdepartementet
  Saksordførar: Aasrud, Rigmor
  Debattert: 16.06.2020
  Votert: 16.06.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Årsmelding 2019 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer

  Meld. St. 21 (2019-2020), Innst. 291 S (2019-2020)

  Årsmelding 2019 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer

  Departement: Arbeids- og sosialdepartementet
  Saksordførar: Aasrud, Rigmor
  Debattert: 26.05.2020
  Votert: 28.05.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak