Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(601 - 620 av 831)

Orten, Helge (9)

Pettersen, Tage (5)

 • Representantforslag om å unngå en tapt generasjon for demokratiet, kulturen og idretten

  Dokument 8:193 S (2020-2021), Innst. 423 S (2020-2021)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Nicholas Wilkinson, Karin Andersen, Eirik Faret Sakariassen, Kari Elisabeth Kaski og Lars Haltbrekken om å unngå en tapt generasjon for demokratiet, kulturen og idretten

  Saksordførar: Pettersen, Tage
  Tilråding levert: 11.05.2021

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven)

  Prop. 150 L (2020-2021)

  Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven)

  Departement: Barne- og familiedepartementet
  Saksordførar: Pettersen, Tage
  Referert: 13.04.2021

  Lovsak | Komitébehandling
 • Representantforslag om kamp mot rasisme

  Dokument 8:160 S (2020-2021)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Nicholas Wilkinson, Eirik Faret Sakariassen, Petter Eide, Karin Andersen, Lars Haltbrekken og Freddy André Øvstegård om kamp mot rasisme

  Saksordførar: Pettersen, Tage
  Referert: 23.03.2021

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om en nasjonal leselyststrategi

  Dokument 8:75 S (2020-2021), Innst. 258 S (2020-2021)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Karin Andersen og Freddy André Øvstegård om en nasjonal leselyststrategi

  Saksordførar: Pettersen, Tage
  Debattert: 11.03.2021
  Votert: 11.03.2021

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Lov om økonomisk støtte til mediene (mediestøtteloven)

  Prop. 138 L (2019-2020), Innst. 137 L (2020-2021), Lovvedtak 38 (2020-2021)

  Lov om økonomisk støtte til mediene (mediestøtteloven)

  Departement: Kulturdepartementet
  Saksordførar: Pettersen, Tage
  Debattert: 08.12.2020
  Votert: 10.12.2020

  Lovsak | Lov

Pollestad, Geir (8)

Reiten, Steinar (3)