Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(61 - 80 av 264)

Andersen, Dag Terje (6)

Andersen, Karin (4)

Andreassen, Kari Anne Bøkestad (2)

 • Representantforslag om å ta bedre vare på naturmangfold og viktig norsk natur

  Dokument 8:151 S (2018-2019), Innst. 113 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Lars Haltbrekken, Torgeir Knag Fylkesnes, Kari Elisabeth Kaski og Karin Andersen om å ta bedre vare på naturmangfold og viktig norsk natur

  Saksordførar: Andreassen, Kari Anne Bøkestad
  Tilråding levert: 10.12.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om stans av Statsbyggs planlagte salg av øyene i indre Oslofjord

  Dokument 8:155 S (2018-2019), Innst. 111 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siri Gåsemyr Staalesen, Espen Barth Eide, Eirik Sivertsen, Stein Erik Lauvås og Masud Gharahkhani om stans av Statsbyggs planlagte salg av øyene i indre Oslofjord

  Saksordførar: Andreassen, Kari Anne Bøkestad
  Tilråding levert: 10.12.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling

Arnstad, Marit (1)

Asheim, Henrik (6)

Aukrust, Åsmund (1)

 • Representantforslag om forbud mot fluorskismøring

  Dokument 8:13 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Petter Eide, Mona Fagerås, Freddy André Øvstegård og Arne Nævra om forbud mot fluorskismøring

  Saksordførar: Aukrust, Åsmund
  Referert: 21.11.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling

Bastholm, Une (1)

 • Representantforslag om rettferdig skattlegging av internasjonale selskap

  Dokument 8:160 S (2018-2019), Innst. 70 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Torgeir Knag Fylkesnes, Lars Haltbrekken, Freddy André Øvstegård og Arne Nævra om rettferdig skattlegging av internasjonale selskap

  Saksordførar: Bastholm, Une
  Debattert: 03.12.2019
  Votert: 03.12.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Bekkevold, Geir Jørgen (1)

Bjørke, Nils T. (6)