Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(81 - 100 av 153)

Hansen, Eva Kristin (5)

Hansen, Svein Roald (1)

Harberg, Svein (2)

Heggelund, Stefan (1)

 • Representantforslag om å erklære klimakrisen som en nasjonal nødssituasjon

  Dokument 8:145 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Katrine Boel Gregussen, Eirik Faret Sakariassen og Lars Haltbrekken om å erklære klimakrisen som en nasjonal nødssituasjon

  Saksordførar: Heggelund, Stefan
  Referert: 09.05.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling

Henriksen, Martin (1)

Hjemdal, Silje (1)

 • Representantforslag om et styrket krisesentertilbud for voldsutsatte

  Dokument 8:168 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Marian Hussein og Sheida Sangtarash om et styrket krisesentertilbud for voldsutsatte

  Saksordførar: Hjemdal, Silje
  Referert: 17.06.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling

Hoksrud, Bård (2)

Horne, Solveig (1)

Johansen, Jan Steinar Engeli (1)

Johansen, Morten Ørsal (1)

Johnsen, Kristin Ørmen (1)

Kjerkol, Ingvild (1)

Kjos, Kari Kjønaas (1)

Larsen, Erlend (1)

Leirtrø, Kirsti (1)

Liadal, Hege Haukeland (1)

Lossius, Jorunn Gleditsch (1)

 • Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)

  Prop. 130 L (2018-2019)

  Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)

  Departement: Barne- og familiedepartementet
  Saksordførar: Lossius, Jorunn Gleditsch
  Referert: 21.06.2019

  Lovsak | Komitébehandling