Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(101 - 120 av 161)

Johansen, Morten Ørsal (1)

Johnsen, Kristin Ørmen (1)

Kjerkol, Ingvild (1)

Kjos, Kari Kjønaas (1)

Larsen, Erlend (1)

Leirtrø, Kirsti (1)

Liadal, Hege Haukeland (1)

Lossius, Jorunn Gleditsch (1)

 • Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)

  Prop. 130 L (2018-2019)

  Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)

  Departement: Barne- og familiedepartementet
  Saksordførar: Lossius, Jorunn Gleditsch
  Referert: 21.06.2019

  Lovsak | Komitébehandling

Lyngedal, Åsunn (1)

Lønseth, Mari Holm (2)

Løvaas, Kårstein Eidem (2)

Mathisen, Bente Stein (1)

Mehl, Emilie Enger (2)

Melvær, Frida (2)

 • Endringer i straffeprosessloven (påtalemyndighetens uavhengighet m.m.)

  Prop. 142 L (2018-2019), Innst. 21 L (2019-2020), Lovvedtak 1 (2019-2020)

  Endringer i straffeprosessloven (påtalemyndighetens uavhengighet m.m.)

  Departement: Justis- og beredskapsdepartementet
  Saksordførar: Melvær, Frida
  Debattert: 17.10.2019
  Votert: 17.10.2019

  Lovsak | Første behandling
 • Representantforslag om tiltak for å bekjempe netthets

  Dokument 8:173 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Maria Aasen-Svensrud, Lene Vågslid, Jan Bøhler, Hadia Tajik, Kari Henriksen og Ingvild Kjerkol om tiltak for å bekjempe netthets

  Saksordførar: Melvær, Frida
  Referert: 21.06.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling

Navarsete, Liv Signe (1)

Nilsen, Tom-Christer (1)