Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(141 - 160 av 610)

Asheim, Henrik (15)

Aukrust, Åsmund (3)

 • Endringer i markaloven (justering av markagrensen m.m.)

  Prop. 11 L (2018-2019), Innst. 169 L (2018-2019), Lovvedtak 44 (2018-2019)

  Endringer i markaloven (justering av markagrensen m.m.)

  Departement: Klima- og miljødepartementet
  Saksordførar: Aukrust, Åsmund
  Behandla: 12.03.2019

  Lovsak | Lov
 • Representantforslag om egen bymarklov for Bymarka i Trondheim

  Dokument 8:38 S (2018-2019), Innst. 171 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Jon Gunnes og Une Bastholm om egen bymarklov for Bymarka i Trondheim

  Saksordførar: Aukrust, Åsmund
  Behandla: 12.03.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om erstatningsreglene ved tap av beitedyr til rovvilt

  Dokument 8:239 S (2017-2018), Innst. 140 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Emilie Enger Mehl, Ole André Myhrvold, Sandra Borch og Ivar Odnes om erstatningsreglene ved tap av beitedyr til rovvilt

  Saksordførar: Aukrust, Åsmund
  Behandla: 31.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Bastholm, Une (3)

 • Representantforslag om en ny industriell revolusjon - rettferdig og miljøvennlig

  Dokument 8:103 S (2018-2019), Innst. 417 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om en ny industriell revolusjon - rettferdig og miljøvennlig

  Saksordførar: Bastholm, Une
  Behandla: 20.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om rettferdig skattlegging av internasjonale selskap

  Dokument 8:160 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Torgeir Knag Fylkesnes, Lars Haltbrekken, Freddy André Øvstegård og Arne Nævra om rettferdig skattlegging av internasjonale selskap

  Saksordførar: Bastholm, Une
  Referert: 03.06.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om mer effektiv bruk av strøm

  Dokument 8:82 S (2018-2019), Innst. 231 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Arne Nævra, Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski og Lars Haltbrekken om mer effektiv bruk av strøm

  Saksordførar: Bastholm, Une
  Behandla: 29.04.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Bekkevold, Geir Jørgen (4)

Benestad, Norunn Tveiten (2)

Bjørdal, Fredric Holen (3)