Forslag fremma i debatten

Dokument 8:101 S (2018-2019)

Forslag nr. 1 fra Bastholm, Une på vegner av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen sette navneendringen av NSB i bero, og i stedet prioritere styrking av NSBs merkevare gjennom bedre planlegging og bemanning som gjør selskapet i stand til å utnytte eksisterende materiell og infrastruktur langt bedre enn i dag.

Forslag nr. 2 fra Bastholm, Une på vegner av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen fremme en evaluering av de strukturelle grepene i jernbanereformen, som varslet i Meld. St. 27 (2014-2015), og samtidig utrede en integrert modell for organisering av jernbanen i Norge.

Forslag nr. 3 fra Bastholm, Une på vegner av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen legge til rette for at NSB AS styrkes og videreutvikles som et moderne transportselskap eid av staten.