Forslag fremma i debatten

Dokument 8:106 S (2018-2019), Innst. 321 S (2018-2019)

Forslag nr. 14 fra Haltbrekken, Lars på vegner av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen trekke tilbake utlysningen av TFO 2019.

Forslag nr. 15 fra Aydar, Seher på vegner av Rødt


Stortinget ber regjeringen legge fram en sak der garantitider og reklamasjonsfrister på klær, hvitevarer, brunevarer og elektronikk minst dobles for å presse produsentene til å lage varer med økt levetid og kvalitet og på den måten bidra til redusert forbruk.

Forslag nr. 16 fra Aydar, Seher på vegner av Rødt


Stortinget ber regjeringen om raskt å trappe opp klimafinansiering til utslippskutt, tilpasning og støtte for tap og skade til land i Sør basert på Norges rettferdige andel av de globale klimakostnadene, og eksisterende forslag til en opptrappingsplan for norsk klimafinansiering fra flere norske miljø- og utviklingsorganisasjoner basert på rapporten "Norway’s Fair Share of meeting the Paris Agreement" av Stockholm Environmental Institute.

Forslag nr. 17 fra Aydar, Seher på vegner av Rødt


Stortinget ber regjeringen komme med forslag til endrede formålsparagrafer for norske statseide virksomheter som forvalter naturressurser slik at formålsparagrafene fremhever virksomhetenes ansvar for å redusere klimagassutslipp og tap av biologisk mangfold, og at dette fremheves over formål om økonomisk avkastning.

Forslag nr. 18 fra Haltbrekken, Lars på vegner av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen legge fram en plan for Stortinget som kutter norske utslipp hvert år fram til Norge har null utslipp i 2050.

Forslag nr. 19 fra Haltbrekken, Lars på vegner av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen foreslå økte CO2-avgifter i statsbudsjettet for 2020.

Forslag nr. 20 fra Haltbrekken, Lars på vegner av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen komme med en plan for å redusere reisetiden med tog mellom byene i Sør-Norge kraftig. Målet må være 4 timers reisetid mellom Oslo og henholdsvis Bergen, Stavanger og Trondheim.

Forslag nr. 21 fra Haltbrekken, Lars på vegner av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen legge fram en plan i forbindelse med statsbudsjettet for 2020 som gjør at 100 prosent av nybilsalget i 2025 er nullutslippsbiler.

Forslag nr. 22 fra Haltbrekken, Lars på vegner av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2020 fjerne subsidiene til oljeindustrien.

Forslag nr. 23 fra Haltbrekken, Lars på vegner av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen komme med en plan for karbonfangst og -lagring ved alle store punktutslipp i Norge.

Forslag nr. 24 fra Haltbrekken, Lars på vegner av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen legge fram en plan for redusert biltrafikk i byområdene og at all vekst i persontransporten i storbyområdene tas med kollektiv, sykkel og gange.

Forslag nr. 25 fra Haltbrekken, Lars på vegner av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2020 endre flyseteavgiften slik at det også betales for tomme seter.

Forslag nr. 26 fra Haltbrekken, Lars på vegner av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen legge fram en utredning av Norges historiske ansvar for klimakrisen og legge fram en plan for hvordan Norge skal ta sitt historiske ansvar for å finansiere klimatilpassing og klimakutt i andre land.