Forslag fremma i debatten

Dokument 5 (2018-2019), Innst. 345 S (2018-2019)

Forslag nr. 1 fra Moxnes, Bjørnar på vegner av Rødt


Stortinget ber regjeringen sikre at foreldelse ikke skal brukes som grunnlag for å avvise søknader eller anker om erstatning for veteraner med psykiske skader fra utenlandsoperasjoner.