Forslag fremma i debatten

Innst. 424 S (2018-2019)

Forslag nr. 1 fra Øvstegård, Freddy André på vegner av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber presidentskapet om å komme tilbake med et nytt forslag til styreleder ved Norges institusjon for menneskerettigheter, uten forbindelser til den sittende regjeringa.