Forslag fra stortingsrepresentant Erling Folkvord om at Peder Martin Lysestøl gis innsyn i premisser og beslutninger som lå til grunn for at hans private telefon ble avlytta, slik det ble avdekka høsten 1979, og at dokumentene nedgraderes og frigis på en slik måte at det blir tatt hensyn til personvernet for de involverte

Dokument nr. 8:68 (1996-97), Innst. S. nr. 239 (1996-97)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Erling Folkvord Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen
Tilråding levert 10.06.1997 Innst. S. nr. 239 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 10.06.1997

   Behandla i Stortinget: 16.06.1997