Forslag fra stortingsrepresentantene Ragnhild Queseth Haarstad, Anne Enger Lahnstein og Marit Arnstad om merking av genmodifiserte organismer og matvarer som er framstilt fra eller ved hjelp av genmodifiserte organismer

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Anne Enger, Marit Arnstad, Ragnhild Queseth Haarstad Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Tilråding levert 12.06.1997 Innst. S. nr. 279 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 12.06.1997

   Behandla i Stortinget: 18.06.1997