Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven)

Ot.prp. nr. 33 (1995-96), Innst. O. nr. 57 (1996-97), beslutning. O. nr. 78 (1996-97)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Kommunal- og arbeidsdepartementet Saka er behandla i kommunalkomiteen Tilråding levert 18.03.1997 Innst. O. nr. 57 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 18.03.1997

   Behandla i Odelstinget: 20.03.1997

   Behandla i Lagtinget: 24.04.1997