Energi- og miljøkomiteen: "Det henstilles til Regjeringa å legge fram en stortingsmelding i løpet av våren 1998 om retningslinjer for lete- og konsesjonspolitikken."

Kvar er saka no?

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saka er ferdigbehandla