Samtykke til godkjenning av EØS-komitéen sitt vedtak nr. 13/98 av 6. mars 1998 om endring av protokoll 31 til EØS-avtala (Handlingsprogrammet for helseovervaking)

St.prp. nr. 48 (1997-98), Innst. S. nr. 197 (1997-98)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i sosialkomiteen Tilråding levert 26.05.1998 Innst. S. nr. 197 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 26.05.1998

   Behandla i Stortinget: 11.06.1998