H: "Det henstilles til Regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett å fremme forslag til konkrete tiltak som kan medvirke til å redusere grensehandelen og ulovlig import."

Kvar er saka no?

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saka er ferdigbehandla