Om suppleringsvalg til Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)

Innst. S. nr. 194 (1997-98)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Tilråding levert 19.05.1998 Innst. S. nr. 194 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 19.05.1998

   Behandla i Stortinget: 29.05.1998