Regjeringsprotokollene for tidsrommet 1. januar 1998-30. juni 1998

Innst. S. nr. 12 (1998-99)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 22.10.1998 Innst. S. nr. 12 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 22.10.1998

   Behandla i Stortinget: 29.10.1998