Kraftutbygging i Øvre Otta

St.meld. nr. 50 (1997-98), Innst. S. nr. 200 (1998-99)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Olje- og energidepartementet Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Tilråding levert 01.06.1999 Innst. S. nr. 200 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 01.06.1999

   Behandla i Stortinget: 07.06.1999