Den 85. internasjonale arbeidskonferanse i Genève, 3. - 19. juni 1997

St.prp. nr. 66 (1997-98), Innst. S. nr. 100 (1998-99), Innst. S. nr. 17 (1998-99)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Kommunal- og regionaldepartementet Saka er behandla i kommunalkomiteen Tilråding levert 03.11.1998 Innst. S. nr. 17 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 03.11.1998

   Behandla i Stortinget: 13.11.1998