Forslag oversendt fra Odelstingets møte 1. desember 1998: (Jf. Innst. O. nr. 10) "Stortinget ber Regjeringen vurdere en ordning med forhåndsgodkjenning av institusjoner for rusmiddelmisbrukere."

Kvar er saka no?

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saka er ferdigbehandla