Forslag fra stortingsrepresentantene Odd Roger Enoksen, Håkon Giil og Terje Riis-Johansen om at punkttariffsystemet i kraftsektoren må endres slik at den reelle systembelastningen i overføringsnettet blir lagt til grunn

Dokument nr. 8:48 (1995-96), Innst. S. nr. 69 (1996-97)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Håkon Steinar Giil, Odd Roger Enoksen, Terje Riis-Johansen Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Tilråding levert 06.12.1996 Innst. S. nr. 69 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.12.1996

   Behandla i Stortinget: 16.12.1996